Vem är alkoholist/beroende? kanske du…..

mängden har ingen betydelse – det är konsekvenserna som räknas…..

”En kemiskt beroende person har en patologisk kärleks- och tillitsrelation med en sinnesförändrande upplevelse
och förväntar sig alltid en belönande effekt” 

Kika på dessa punkter och räkna in om någon eller några stämmer på dig:

 1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p.g.a. påtagligt minskad effekt
 2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare
 3. Använder t.ex. alkohol i större mängd under en längre tid än vad som avsågs
 4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket
 5. Mycket tid ägnas åt att få tag på ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten
 6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc. överges eller minskas på grund av bruket
 7. Bruket av alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras

om minst tre av dessa kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: Då har du problem och med stor risk beroende!!

DSM IV är ett diagnostiseringsverktyg som används inom svensk sjukvård för att på ett ganska enkelt, men korrekt, sätt kunna ställa diagnoser på psykiskasjukdomar – dit alkoholism räknas. Du har säkert läst eller hört talas om att ex depressioner ser ut på ett visst sätt som stämmer överens på de flesta som får den diagnosen. Jag visar här

Minst fem av följande punkter skall uppfyllas för att man skall kunna tala om egentlig depression

 1. Nedstämdhet
 2. Klart minskat intresse eller minskad glädjere
 3. Betydande viktnedgång, eller viktuppgång > 5%/månad
 4. Sömnstörning varje natt
 5. Psykomotorisk agitation eller hämning
 6. Svaghetskänsla eller brist på energi
 7. Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor
 8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
 9. Återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar, självmordsplaner, självmordsförsök

Anledningen till att jag valde att visa kriterierna för just depression är dels att det är en ganska känd sjukdom dels att ett aktivt alkoholberoende utan tvekan förr eller senare leder till en depression. Du kan alltså dricka dig till en depression. Det är också så, enligt min uppfattning, att man hellre söker för sin depression än för sin alkoholism vilket i sin tur leder till att du inte blir botad från depressionen. Även om du skulle bli ordinerad antidepressivamedel fungerar inte dessa om du fortsätter ditt drickande – alkoholen och de antidepressiva är nämligen korstoleranta, vilket enkelt betyder att de tar ut varandra i verkan.

För att du skall bli frisk krävs att du slutar dricka.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Den ges ut av American Psychiatric Association (APA), men är brett använd över hela världen.

Konsekvenser

Här kommer en tydligare beskrivning av hur konsekvenser av ett drickande kan se ut, samt en mer handfast beskrivning av DSM IV:s kriterier. Det är lätt att avfärd vissa av punkterna för att de i första anblicken ser ut att vara långt ifrån min egen verklighet.

Jellinek-kurvan

jellinek-1
Elvin Morton Jellinek alkoholforskare ( 1890-1963 )

Jellinek skapade denna kurva på 50-talet utifrån intervjuer gjorda med ca 2000 tillnyktranade alkoholister. Antalet punkter var i den ursprungliga lista  uppemot 170 stycken. Man kan se olika versioner av kurvan och olika antal punkter, men det gemensamma för dem är visualiseringen tydliggörandet av  att tillståndet hos den aktive alkoholisten blir sämre och sämre och att utvecklingen fyskikst, psykiskt, socialt och ekonomiskt går nerför/utför. Kurvan ser naturligtvis annorlunda ut om vi jämför oss med varandra. Vissa punkter känner jag kanske inte igen, samtidigt som vissa punkter saknas i kurvan – då kan jag lägga till dem.

Gränsen mellan missbruk och beroende ligger där MELLANSTADIET börjar. En del högkonsumenter utvecklar ett förstadium till alkoholism, men kommer sedan inte vidare i kurvan. Högkonsumenter kan sluta när eller innan konsekvenserna av drickandet uppträder – till skillnad från oss som fortsätter eller fortsatte TROTS konsekvenserna!

Kurvan på den motsatta sidan går då alltså åt motsatt håll – uppåt mot ljuset och en inre frihet. 🙂

jellinek-1