Varför jag vill..

att du skall ha möjlighet att ta del av allt det här beror på att jag själv stod där ensam och undrande, förtvivlad och trött. Letade och letade, hittade väl i och för sig en del, men eftersom jag inte riktigt visste vad jag sökte var det inte helt lätt. Jag försöker här göra en sammanställning över andras och egna erfarenheter för att du på ett och samma ställe skall ha möjlighet att få så mycket du behöver för att kunna ta ett steg vidare. Antingen du väljer att söka dig till AA söka en behandling eller föreslå någondera till den du känner oro för. När du konfronterar någon i din närhet med hans/hennes drickande kan det vara bra att ha fakta och handfasta förslag att tillgå.

En annan bidragande orsak är att mellan 5.000 och 7.000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande.

”Som en del i programmet ingår att vi för det vidare till någon annan som behöver det och vill ha det. Om du inte vill ha det, tänker vi inte ta upp din tid, utan då går vi och letar upp någon annan.”

Stora Boken sidan 194