steg 8

Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och var blev villiga att gottgöra dem alla.

 

Arbetet med Steg 8 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 6 Till verket  sid 98 

 

Vi har en lista på alla de person vi har gjort illa och som vi är villiga att gottgöra. Vi gjorde upp listan när vi gjorde vår inventering. Vi underkastade oss en grundlig självransakan. Nu går vi ut till våra medmänniskor och gottgör den skada som vi förorsakat i det förflutna. Vi försöker städa undan det bråte som har samlats som resultat av vårt egensinniga leverne och våra försök att själva styra föreställningen.