steg 7

Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

Har haft väldiga byderier med det här steget ….. Hur skall någon kunna avlägsna en brist… Hur skall någon avlägsna någonting som  kanske inte finns?  

Mina brister är ju jag tillika mina tillgångar eller mina färdigheter … eller … Jag har haft svårt att ta till mig steg 7. Tills jag fick hjälp att komma fram till att jag behöver inte plocka bort någonting .

Om jag lider brist på någonting – måste jag tillföra just det saknade för att på så vis uppnå balans. Lider jag av järnbrist eller vitaminbrist, vad gör jag? Jo, jag tillför järn eller den vitamin jag lider brist på!!  🙂  

Där hittade jag lösningen! Lider jag av misstro och tvivel måste jag hitta ett sätt att tillföra det motsatta – nämligen – tillit. Lider jag av högmod måste jag hitta och tillföra ödmjukhet. Jag tittar på mina brister och hittar på så sätt det jag måste tillföra, det jag måste bygga upp, det jag VILL bygga upp. Jag hittar motsatsen till min brist och bygger på den. 

 

Arbetet med Steg 7 utifrån Stora Boken ;

kapitel 6 Till verket  sid 97 

När vi är klara med Steg 5 läser vi noga igenom de 5 första steg och frågar oss om vi utelämnat någonting, för vi håller på att bygga ett valv genom vilket vi till sist skall vandra som fria människor. Är vårt bygge gediget så här långt? Ligger stenarna ordentligt på plats? Har vi slarvat med cementen i grunden? Har vi försökt göra murbruk utan sand?

Om vi är nöjda med våra svar går vi vidare till steg 6. Här betonas villigheten som absolut nödvändig. Är vi beredda att låta Gud, så som vi uppfattar honom, befria oss från allt det som vi erkänt är förkastligt? Kan han nu befria oss från allt detta? Om vi fortfarande håller fast vid någonting och inte vill släppa det, ber vi om hjälp att bli villiga.

När vi är färdiga, säger vi ungefär så här: ”jag är nu villig att överlämna mig helt, både det goda och det dåliga i mig. Jag ber att avlägsna alla mina brister i min karaktär; de som hindrar mig från att vara nyttig för dig och mina medmänniskor. Ge mig styrka att, när jag går ut härifrån, utföra dina önskningar. Amen. Därmed har vi fullgjort 7de steget.