steg 5

Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.

En förenklad beskrivning av hur du arbetar i  5e steget, är att du lämnar över ditt 4de-steg till den person du funnit lämplig, en person du litar på i din gemenskap – oftast en sponsor, men det kan också var en präst eller en terapeut.

Det är inte så att du bara läser upp det du skrivit ner i ditt 4de-stegs arbete, utan det blir ofta ett långt ganska ingående samtal mellan dig och din 5te-stegs partner.

Arbetet med Steg 5 utifrån Stora Boken ; Kapitel 6 Till verket  sid 94-97    läses och gås igenom ihop med sponsor och du går igenom ditt 4de stegs-arbete med honom/henne.  Det kan också vara så att du som en ytterligare del i steg 5 skriver ner din Life Story och lägger fram den för din sponsor.