steg 3

Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade honom.

Hittills har vi i 1:a steget i viss mån erkänt och insett vår maktlöshet. I 2:a steget sökte vi nytt hopp om tillfrisknande och möjligen erfor vi också hjälp från en högre makt. 3:e steget är i första hand handlingens steg. Där behandlas sådana beslut och handlingar som är nödvändiga för en början till ett liv i andlig harmoni. I själva verket beror hela A.A.-programmet på hur uppriktigt vi har strävat efter att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattar honom, som man säger i boken DE TOLV STEGEN. A.A:s stora bok föreslår och rekommenderar att vi tar detta andliga steg tillsammans med en ifrågan insatt och förstående person. Även om du inte är troende eller om ordet Gud inte har någon betydelse för dig,så angår tredje steget dig. Låt inget hindra dig från att börja arbeta med det tredje steget.

Arbetet med Steg 3 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 5 Hur det fungerar  –  sid 82-87     läses och gås igenom ihop med sponsor.

Alternativt förslag:

Om du vill, kan du prova följande:

Börja med att erkänna det godas existens inom dig själv och andra människor. Föreställ dig att du deltar i en dialog med det goda inom dig, en djup inre dialog. Vågar du lita på detta goda? Kan du överge ditt motstånd och ditt försvar mot det godas röst inom dig? Innan du börjar arbeta med denna text, så läs vad det står om steg 3 i boken DE TOLV STEGEN.

 1. Är jag övertygad om att jag behöver förändra mitt liv?
  1. Mina motiv:
 2. Är jag verkligen övertygad om att en förändring är möjlig just nu?
  1. Mina motiv:
 3. Är jag övertygad om att jag behöver hjälp och stöd med denna förändring?
 4. Vet jag varifrån jag får hjälp?
 5. Känner jag mig värdig den hjälpen?
  1. Mina motiv:
 6. Tredje steget är alltså handlingens steg. Där förväntas jag handla. Att bara tro, förändrar irnte mitt liv. Men inte heller handling utan tro, leder till varaktig förändring. Det fodras säväl tro som handling och attitydförändring. Det är andra och tredje steget som bildar grunden till tillfrisknandet. Var börjar jag då ? Vad är det som jag allra först måste avstå ifrån, eller vad är det som är nyckeln som öppnar dörren, som det står i A.A:s 12 steg ? Jag skriver upp fem ändelser i mitt liv, där jag vet, att jag handlat fel och som jag måste undvika helt för att komma vidare.
 7. Vill jag ge upp dessa beteenden och attityder?
  1. Mina motiv:
 1. Vad är det som nu kan hindra mig från att förändra mig och från att ge upp dem?
 2. Varifrån får jag kraften att ge upp dessa beteenden och attityder?
 3. Vissa saker skall jag ta itu med idag och andra lämnar jag till senare tillfälle. I dag skall jag börja med att:
 4. Det/Dessa kan vänta:
 5. Här räknar jag upp fem exempel på min egoism/själviskhet:
 6. Underlättar min egoism mitt andliga växande?
 7. Vad är det mina närmaste klagar på när det gäller mig?
 8. Här räknar jag upp saker jag inte förstår i det tredje steget?
 9. Tredje steget förutsätter positiva handlingar. Vad betyder detta för mig? Hur kan jag idag agera positivt?

Till toppen av sidan!