steg 2

Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

När vi i 1:a steget upptäckte kraftlösheten i våra liv, så blir det lätt så att vi börjar misströsta, om vi inte bekantar oss med 2:a steget. 2:a steget är hoppets steg. Där börjar vi se en utväg ur den aring;tervändsgränd vi befinner oss i. Vi får förslag om en ny och överraskande väg. Andra steget är växandets och förändringens steg. Det är en fråga om förändrade attityder. Det är också en fråga om människan som en andlig varelse. Man fodrar ingenting, ingen tro, ingen förändring till någonting som viinnerst inne inte är. I detta steg finns löfte om en gåva: Vi får tillbaka vår hälsa och med et menas inte bara den fysiska hälsan utan även den andliga samt ett friskt liv. Här är det viktigt, att vi förstått andra stegets nyckelord rätt: KOMMA TILL INSIKT, OM EN KRAFT STARKARE ÄN VI SJÄLVA, HJÄLPA OSS, VÅRT FÖRSTÅND.

Arbetet med Steg 2 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 2 Det finns en lösning, Kapitel 3 Mer om alkoholism, Kapitel 4 Vi agnostiker   dessa kapitel läses och gås igenom ihop med sponsor.

Alternativt förslag:

Andra Stegets Självinventering


 1. Någon/några krafter, som jag anser vara starkare än jag själv:
 2. Varför anser jag dessa krafter är starkare?
 3. Vilken kraft är det som kan ge mig hälsa och förstånd tillbaka?
 4. Vilken ”hjälp” är det egentligen jag behöver?
 5. Vilka egenskaper skall den kraft ha, så att jag kan vara säker på att få hjälp?
 6. Vad betyder eller vilken innebörd har orden ”få insikt” och ”att tro” för mig?
 7. Vem eller vad har hittills varit den största kraften i mitt liv?
 8. Vad har denna kraft fört med sig?
 9. Vad betyder i mitt fall, att återfå mitt förstånd och att bli frisk, som det utlovas i steget?
 10. Hur skulle jag vilja att mitt sinnestillstånd vore?
 11. Hurdan skulle jag vilja vara mot andra människor?
 12. Vilken innebörd har ordet ”andlighet” för mig?
 13. Vad skulle kunna vara ”andlig tillväxt” i mitt fall?
 14. Vilka är mina största hinder för en andlig tillväxt?
 15. Vilka är mina största fördomar när det gäller andra steget?
 16. Vad för slags hjälp behöver jag som stöd för att kunna växa andligt?
 17. Här gör jag en förteckning över tio händelser och aktiviteter där mitt nya andliga liv kommer till uttryck.