steg 12

När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

 

Arbetet med Steg 12 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 7  Att arbeta med andra    läses och gås igenom ihop med sponsorn

 

Praktisk erfarenhet visar att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att hjälpa andra alkoholister.

För budskapet vidare till andra. Du kan hjälpa när ingen annan kan. Du kan vinna deras förtroende när andra misslyckas. Kom ihåg att de är mycket sjuka.