steg 11

Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade honom varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.

 

Arbetet med Steg 11 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 6 Till verket  sid 106-108 läses och gås igenom ihop med sponsorn

 

Vi skall inte vara blyga eller känna oss dumma inför detta steget med bön. Bättre människor än vi använder den dagligen.