steg 1

Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.

Uppoffringen i Steg 1 ligger i att jag är villig att kapitulera och erkänna att jag misslyckats med mitt liv. Jag är nu villig att inse att mitt ego inte kan hjälpa mig mera. Mitt ego måste tas ifrån den makt den haft över mig. Jag kanske kan säga att de övriga stegen i programmet går ut på att minska min egocentrerade livsintällning. Vi måste ge upp vårat ego eller så blir den våran död!

Arbetet med Steg 1 utifrån Stora Boken ;

sid 11-23,  Läkarens Åsikt sid 24-29  samt Kapitel 1 Bills berättelse   läses och gås igenom ihop med sponsor.

Alternativt förslag:

Första Stegets Självinventering Del 1

Jag börjar den här självinventeringen med att läsa avsnittet om första steget i DE TOLV STEGEN. Efter detta övergår jag till att tänka igenom mitt liv med hjälp av frågorna på det här pappret. Jag är inte längre en elev, som gör min hemläxa till glädje för läraren, utan en vuxen person som av ansvar för mitt eget liv, gör en inventering av mitt liv och mina alkoholvanor.Jag börjar med att fundera över hur det framkommer, att jag inte haft kontroll över mina alkoholvanor.

Jag gör detta genom att skriva ned tre exempel, där man kan se hur alkoholen påverkat:

 1. Mitt arbete:
 2. Min hälsa: Psykiskt-Fysiskt
 3. Min ekonomi:
 4. Efter detta tänker jag igenom hur alkoholen har påverkat mitt anseende och andra människors inställning till mig.
 5. Alkoholen har påverkat mina relationer till andra människor på följande sätt:
  1. Min make/maka eller partner:
  2. Övriga familjemedlemmar:
  3. Arbetskamrater:
  4. Vänner:
 6. Hur har alkoholen eller andra droger satt mitt och andra människors liv i fara?
 7. Vilka mål i livet hade jag innan alkoholen tog över?
 8. Hur lyckades jag i mina försök att nå dessa mål? Vad hände?
 9. På vilket sätt har alkoholen påverkat min jälvrespekt/självkänsla?
 10. Vad är det i mitt beteende, som mina närmaste kritiserar mig mest för?
 11. Hur har jag försökt kontrollera mitt alkoholmissbruk?
 12. Exempel på hur min oförmåga att kontrollera alkohol har påverkat mitt liv:
 13. Hur uppfattar jag skillnaden mellan att erkänna min alkoholism eller mitt drogberoendeoch att acceptera mig själv med min alkoholism eller drogberoende?
 14. Erkänner jag eller accepterar jag min maktlöshet inför alkoholen?
 15. Hur visar jag mitt erkännande eller accepterande?

Första Stegets Självinventering Del 2

….Att vi förlorat kontrollen över våra liv

Mitt liv är en mångsidig och brokig helhet. Jag har rannsakat alkoholens påverkan på mig, min omgivning och mina handlingar. Nu ska jag se på detta lite djupare. Jag skall rannsaka hela mitt liv. Finns det någonting i mitt liv (utöver alkoholmissbruket) som inte är bra? Har jag varit självisk? Har jag försökt att ändra på människor och omständigheter efter min vilja? Har jag hårdnackat försökt kontrollera andra människor och trott mig ha kontrollen över situationer som jag orsakat med mitt drickande?

Nu skriver jag ned exempel på hur jag försökt kontrollera mina känslor och handlingar samt konsekvenserna av detta för mig och andra. Dessutom tänker jag på hur detta har påverkar mitt sätt att bruka alkohol.

 1. Exempel på känslor som jag försökt ändra med hjälp av alkohol:
 2. Hur har jag försökt hålla masken när jag var aktiv?
 3. Hur har jag försökt att hålla masken efter jag kommit till A.A?
 4. Vad betyder det att inte kunna klara livet med egna krafter?
 5. Hur visar sig min maktlöshet i livet när jag är nykter?
 6. Vilka kriser skulle jag kunnat hamna i om jag inte kommit till A.A?
 7. Här följer exempel på situationer då jag börjat tycka synd om mig själv:
 8. Den senaste tiden har jag varit bitter på grund av följande:
 9. Jag har reagerat mycket kraftigt då man kritiserat mig. Till exempel:
 10. Jag har märkt att jag är rädd för följande saker och tillfällen:
 11. Följande tillfällen och saker får mig att känna ångest:
 1. Hatet i mig visar sig på följande sätt:
 2. Min stolthet kan visa sig som en känsla av att jag är överlägsen alla andra. Exempel tack!
 3. Här skall jag räkna upp situationer där jag känt starka otillräcklighetskänslor och dåligt självförtroende:
 4. Nu skall jag tänka efter på vilket sätt dessa saker som jag nämt på föregående sidor haft samband med mitt alkoholmissbruk:
  1. Självömkan
  2. Bitterhet
  3. Skam
  4. Rädsla
  5. Ångest
  6. Hat
  7. Stolthet
  8. Underlägsenhet
 5. På vilket sätt har jag skyllt på andra människor: (Make/maka,mina föräldrar, arbetgivare, grannar, kvinnor/män m.m.) eller förhållanden (dålig barndom, misslyckat äktenskap, stressigtarbete, jobbiga barn, samhället m.m.) för mina svårigheter och problem?
 6. På vilket sätt är jag annorlunda än andra människor?
 7. Här är tio skäl för mig att tillämpa A.A:s program:
Källa: klicka på ikonen nere till höger

Till toppen av sidan!