Vägledning i stegen


De tolv stegen är sprungna ur AA och används av många olika 12-stegsgrupper bla NA – anonyma narkomaner, Al-Anon – anhöriga och vänner till alkoholister, ACoA – vuxna barn till alkoholister, OA – Anonyma överätare, SAA – anonyma sexmissbrukare, SLAA – anonyma sex och kärleksberoende , GA – anonyma spelare

För mig är steg 1 det viktigaste steget och som du säkert också märkt finns det

en anledning till att stegen kommer i den ordning de gör…. 

Innan du påbörjar ditt arbete genom stegen är det viktigt att du skaffar dig en sponsor (mentor) som vägleder dig genom Stora Boken och de 12-stegen.

Stora Boken är det grundläggande redskapet och viktigaste materialet i ditt arbete. Allt du behöver finns där och tillsammans med din sponsor går ni genom boken, läser och gör allt  som står under resans gång och på så sätt arbetar du dig mot ett tillfrisknande i de 12-stegen – ett steg i taget.

Det finns andra sätt att jobba i stegenoch under rubrikerna med de enskilda stegen har jag i vissa fall skrivit ner förslag på andra sätt.

NAs Stegbok är också ett fantastiskt material att jobba i, med mer konkreta och raka frågor.

Som jag ser det finns det  inget felaktig sätt att jobba i stegen, bara jobbet görs 🙂