Vad är alkoholism


Sjukdomsbegreppet   WHO

beroendet som en obotlig men behandlingsbar sjukdom som drabbar människan på alla plan – fysiskt – psykiskt –socialt- själsligt.

Alkoholrelaterade beroendesjukdomar

Långvarig och intensiv alkoholkonsumtion resulterar ofta i kroppsliga skador, i vissa fall med dödlig utgång. Här följer några exempel på vanliga skador.

Hjärnskador – Relativt vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många år i följd. Närminnet drabbas först och minnesluckor i samband med alkoholintag kan vara tidiga tecken på hjärnskada.

Lillhjärna – Balanssvårigheter och nedsatt förmåga att samordna muskelrörelser kan uppträda.

Magsäck – Alkohol ger ofta magkatarrer med smärtor och kräkningar. Även magsår kan förekomma frekvent

Tarmar – Symptom och besvär från övre delen av mag-tarmkanalen, som illamående och diare’ är vanligt förekommande.

Lever – Det organ i kroppen som ser till att alkoholen förbränns och försvinner ur kroppen. Redan efter några års drickande kan levern bli svullen och öm. Cellerna skadas och fungerar sämre. Långvarig alkoholkonsumtion kan leda till allt från fettlever (steatos) till alkoholhepatit (inflammation i levern) och levercirrhos (skrumplever). Överlevnaden vid utvecklad leversjukdom är sämre än vid många cancerformer.

Benstomme – Man råkar oftare ut för olycksfall och risken för benbrott ökar då benstommen blir mer skör.

Nervsystem – Skador på nervsystemet kan ge smärtor, känselbortfall och förlamning.

Matstrupe – I samband med leverskador kan man få åderbråck i nedre delen av matstrupen med livshotande blödningar som följd.

Hjärta – Regelbundet alkoholdrickande skadar hjärtmuskeln med hjärtsvikt som följd.

Bukspottkörtel – Drabbas av inflammationer, med svåra buksmärtor och försämrad förmåga att tillgodogöra sig födan, även risk för en form av diabetes föreligger.

Hud – Alkoholkonsumtion kan ge ökad risk för olycksfall och sår.

Sexualdrift – Hormonpåverkan och störd sexuell funktion kan uppkomma.

Muskler – Alkoholen orsakar en särskild sjukdom (myopati) som medför att hela muskler kan förstöras.

Foster – Får samma alkoholhalt i blodet som mamman och kan få skador på hjärnan och andra organ.

( Källor CAN och Beroendecentrum )

 

Mellan 5.000 och 7.000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande.

Dödligheten bland storförbrukare av alkohol förefaller ha ökat, speciellt i de yngre åldersgrupperna.

Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem.

Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent.