Kvinna….

Uppdateras inom kort. / Helené

Att vara kvinna och alkoholist skulle det på något vis vara svårare än att vara man och alkoholist?

Det går fortare utför för de flesta kvinnor om man jämför med män och det har sin förklaring i att den kvinnliga kroppen  är ”sämre rustad” för sinnesförändrande droger ( alkohol, narkotika, lugnande piller, anabola) än den manliga.

Vi blir, generellt sett, fullare och tar mer skada av samma mängd alkohol.

En annan aspekt jag skulle vilja lägga in här är att kvinnor och tjejer, även här generellt sett, utsätts för större risker ute i samhället i fyllan och det är oftast kvinnor tjejer som säljer sina kroppar för att kunna underhålla ett ev missbruk.

Men rent beroendemässigt och hur lätt eller svårt det är att ta sig ur beroendet och hålla sig frisk i det är det inte någon skillnad.

Den stora skillnaden, som jag ser det och som jag har upplevt när jag jobbat i behandling, ligger i skammen många kvinnor bär.

Skammen i att vara en dålig mamma, skammen i att vara en dålig kvinna.

Kvinnan står för någonting, en bild som är ganska universell, hon symboliserar  Barnet Familjen Hemmet och detta TROTS att männen och papporna i allt högre grad nu än tidigare är med och delar de uppgifterna. MEN bilden lever kvar i oss.

Tänk själv, om du är ärlig, vilket reagerar du själv starkast på …en full man eller en full kvinna?

Och den tanken sitter i huvudet på både kvinnor och män!