De 12-stegen

12 steg mot en bättre livskvalitet

ett steg i taget

Genom AA:s tolv steg kan man som alkoholist eller beroende leva nykter utan tvångsmässigt fixering och sug efter alkohol.

Som ny reagerar du kanske över att Gud nämns i de tolv stegen.

Men notera att det står ”Gud sådan vi uppfattade honom”.

Om du är religiös, så använd din nuvarande definition av Gud.

Om du inte är religiös, eller inte vill bli, så skapa din egen.

Som ny behöver du heller inte acceptera och följa de tolv stegen i sin helhet om du inte vill eller kan.

Du uppmanas i början bara att försöka gå på så många möten som möjligt och med ett öppet sinnelag lyssna på andras erfarenheter av programmet.

Det är genom varandra vi håller oss friska

De Tolv Stegen

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händena på Gud, sådan vi uppfattade honom.

4. Vi företog en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och var blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade honom varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.