Blogg

” Man måste mista livet …

… för att finna det.”   Anne Morrow Lindbergh

Vi är ofta så upptagna av att försöka styra det som händer i vårt dagliga liv och så ivriga att planera för morgondagen att vi låter livet glida oss ur händerna.

Livet är i dag.

Allt vi är säkra på att vi har är de ögonblick i livet som vi inte kan hålla kvar.

Ibland känns det som om de här ögonblicken står utanför tid och rum, de är gåvor vi fått ta emot och lämna ifrån oss på samma gång.

Liksom en fjäril som sätter sig på handen och som, om vi försöker fånga den, antingen krossas eller flyger sin väg.

Livet är en rad saker som vi måste släppa taget om – våra vänner och kära, våra barn när de växer upp och blir stora, våra drömmar, vår ungdom.

Bara vi själva, vårt innersta jag, är konstant.

Det finns där varje dag, det kan vi lära oss något nytt om varje stund, just i detta ögonblicket – NU och NU 🙂

Kan jag njuta av varje ögonblick i dag? 🙂

texten lånad

” Det är de svaga ….

… som är elaka. Vänlighet kan man bara vänta sig från de starka”  L Rosten

Hur föreställer vi oss en stark människa? Är det en person som inte visar sina känslor och som skrämmer andra med sin fysiska styrka?

Sann styrka måste väl vara förmågan att visa alla sorters känslor. Starka människor är inte rädda för att vara sårbara.

En person som känner sig osäker vågar inte visa någon form av svaghet eller några svaga punkter.

Den som besitter en sann inre styrka är inte rädd för att via sig som hon är och avslöja sina svagheter och tillkortakommanden.

Det är härligt att se en vältränad idrottsman gråta glädjetårar efter en seger. Det är ett typexempel på fysisk och känslomässig styrka.

Vi blir starkare om vi låter bli att dölja våra känslor av rädsla för att verka svaga.

Genom att låta känslorna välla fram vinner vi ökad självkännedom och kan bygga upp en sann psykisk styrka.

 

Är jag stark nog att våga visa vad jag känner innerst inne idag?

Bekymmer och garnnystan ….

Tänker på en liten snutt som Winston Churchill skrev, kommer inte ihåg när den skrevs eller var jag läst den.

”När jag tänker tillbaks på alla bekymmer, minns jag historien om en gammal man som på sin dödsbädd sa att han haft en förfärlig massa bekymmer i livet, och att de flesta aldrig hade ägt rum” !!!

 

Ett garnnystan tar inte mycket plats – det ligger klart att användas när det behövs. Man nystar en bit i taget, precis så mycket som behövs och inte mer.

Men ett garnnystan som nystar upp sig kan sprida sig över ett helt rum. Det blir en trasslig härva, som skapar oreda och förvirring.

När jag tar livet en dag i sänder, är jag som ett garnnystan –  Tankar, känslor och kunskaper finns till hands när jag behöver dem.

Men är jag orolig och bekymrad, blir jag som en trasslig garnhärva –  Då trasslar jag in mig i mig själv, tankarna skingras och mina känslor blir ofta förvirrade.

Ängslan gör tillvaron trasslig och orolig.

Då är det bästa jag kan göra att lägga min oro och ängslan åt sidan – att nysta upp garnhärvan och återgå till nuet.

På det viset är jag redo för varje ny situation och jag kommer aldrig att behöva ta i tu med mer än jag förmår klara av. 🙂

Oroar jag mig över någonting som kan trassla till min tillvaro idag? 🙂

Livet är inte rättvist ….

……..  men skönt ändå 🙂

Ibland blir vi nedslagna när saker o ting går oss emot.

Den här känslan bygger på en underliggande förväntan om att livet ska vara rättvist.

Livet är inte rättvist.

Ju förr vi lämnar denna falska föreställning bakom oss, desto bättre.

”Goda”människor drabbas av minst lika mycket olyckor och motgångar som de ”onda”‘ och inte bara som straff eller för att Gud slagit vad med djävulen 🙂

Ödet slår ofta blint.

Inte minst när vi drabbas av svåra olyckor, fysiska eller psykiska, allvarliga sjukdomar, påminns vi om hur slumpmässigt dessa händelser kan förändra en familjs tillvaro.

Det faktum att livet inte är rättvist är svårt för oss att acceptera.

Att ens tänka sig att vi lever i en värld styrd av slumpen kan kännas hotfullt.

Religionens världsbild kan hjälpa till att ge en välkommen förklaring och ordning.

Men de flesta måste hitta ett sätt att leva med livets nyckfullhet och överraskningar.

För att lugnt kunna leva med tillvarons oberäkneligheter krävs både mod och mognad,  och någon form av filosofisk grundhållning, livsvisdom helt enkelt.

Vi måste hitta en livsfilosofi, som vi kan leva i och med.

Många av oss kanske har levt vårt liv med en livsfilosofi som vi på grund av sjukdom måste se över, komplettera eller helt byta ut.

Vi kanske, som de flest tror jag, levt vårt liv helt utan någon synlig eller medveten livsfilosofi……..

12-stegs programmet är en livsfilosofi.

Många har insett att det gamla sättet att leva och se på sitt liv inte höll, missbruk och beroende ledde till ett liv, som vi till slut inte ansåg oss värdigt.

Vi hittade de 12-stegen och började vår vandring i en ny värld till ett nytt liv – för många av oss.

Min nuvarande livsfilosofi gör att jag kan leva mitt livet och mer som den jag var ämnad att vara. Och om jag ser det just som min livsfilosofi kännerkust en stolthet  över detarbete  jag lägger ner och det jag eventuellt får försaka.

Mina insatser är med råge värda belöningen!!!!

En fin Midsommar utan alkohol och droger önskar jag Dig som önskar och behöver en sådan ….. 🙂

Tid för lek och vila …

”För lite och för mycket skämmer allt.”

att hitta en lagom balans mellan den tid vi arbetar och den tid vi har för vårt privatliv är en central uppgift för varje individ.

Vi behöver alla få en balans i vardagslivet, men för att få en sådan balans måste vi lära oss att sätta gränser. Att hitta den inre balansen mellan hur mycket tid jag vill ägna åt arbete och annat är en personlig ekvation av stor betydelse. Hur man löser den är inte alltid givet.

Vuxna människor behöver också tid för lek, även om vi kanske inte kallar det just lek. Men vad är golfspelande, trädgårdsskötsel, vandring, ridning osv. om inte lek som ger oss nya krafter att sedan syssla med de saker vi arbetar med.

Vi behöver de stunderna för att låta vårt inre få en chans att återhämta sig.

Det är nästan som åkern som ibland behöver få ligga i träda för att inte bli utarmad.

När vi ger oss tid till inre vila med roliga och lekfulla aktiviteter skaffar vi oss också buffertar mot risken att bli utbränd. Det gäller också när man tillåter sig olika kreativa utlopp, antingen det är att skriva, fotografer, måla, arbeta med keramik eller silver.

Dessa viloperioder kan också ge vårt intuitiva jag en chans att komma till tals — Jag ger mig själv möjligheten att höra och lyssna till min inre röst – mitt jag 🙂

Den amerikanske poeten Walt Whitman sa att hans väg att få inspiration var att ” göra ingenting och bjuda in min själ”.

En poetisk variant av det vi skulle kunna kalla att ge sig själv reflektionsutrymme.

 

Kan jag ta mig tid att ge min själ utrymme i dag? 🙂

med nya ögon …

”Den här musen måste avstå från att se saker och ting med musögon för att kunna utvecklas” Hyemeyohsts Storm

Det finns en indiansk berättelse om en mus som hörde ett rytande i öronen, och som gav sig iväg för att ta reda på vad det var.

Han mötte många djur som hjälpte honom på vägen. Till slut fick musen själv tillfälle att hjälpa och han gav bort sina ögon för att hjälpa ett par andra djur.

Blind och hjälplös väntade han på slutet.

Då fick han plötsligt höra ljudet av en örn som dyker ner på sitt byte. I nästa ögonblick kände musen att han flög i luften och svävande högt där uppe kunde han se allt det härliga runt omkring sig.

Då hörde han en röst säga: ”Du har ett nytt namn. Du heter örn.”

Precis som för musen händer det att vi känner något inom oss som vi vill utforska. Svaret på gåtan ligger dolt djupt inom oss, liksom svaret på alla gåtor, och ändå mitt framför näsan på oss.

Ofta räcker det med att vi blundar och ser åt ett annat håll.

När vi gör det, blir vi belönade med en ny sorts syn, en syn som låter oss upptäcka alla de möjligheter vi bär inom oss.

 

Hur kan jag se på saker och ting med nya ögon idag? 🙂

Gör tiden till din!

” Tid är liv och livet bor i hjärtat.”

Så skriver Michael Ende i sin barnbok Momo och kampen om tiden. Där får vi också möta gatsoparens livsvisdom när han inför en milslång gata inte grips av panik eller uppgivenhet utan fokuserar på att sopa en sten i taget. Vid dagens slut har han kommit till gatans slut.

Det mål som kan synas ouppnåeligt når man via små steg en bit i taget.

Att gripas av hopplöshet inför den till synes långa vägen bidrar inte till ett konstruktivt förhållningssätt – när jag fokuserar på en bit i taget kan jag ofta hantera situationen lugnare och klokare.

Vid magiska punkter i livet kan vi känna det som att  tiden ”står stilla” eller, rättare sagt, medvetandet om tiden försvinner från vårt inre.

Vi är så intensivt absorberade av nuets njutning eller fascination att tiden suddas ut. Vi besöker alla detta rike då och då, men det är inte ett tillstånd som någon kan befinna sig i under långa perioder, även om vissa meditativa tekniker anses kunna frammana detta.

Bodil Jönsson kritiserar den idealisering av nuet som vi kan möta i populär tänkandet:

” Nuet blir handlingsförlamat om man inte vet vad man gör om en månad. Bilden av framtiden är nödvändig för ett liv i nuet!”

Hon sätter finget på en viktig punkt, men paradoxalt nog är det också så att nuet känns mer intensivt och värdefull när man akut upplever att ens liv är begränsat.

Människor som drabbas av en livshotande sjukdom, råkat ut för en allvarlig olycka eller en djup livskris säger ofta att när de väl tagit sig igenom chocken kan de ta vara på det liv som återstår på ett nytt sätt.

Att hitta ett förhållningssätt där man gör tiden till sin är en del av livsvisdomens gåta  🙂

Ilska kan vara ett hot …

… mot nykterheten; den kan också ge problem i relationer till andra människor.

Många tillfrisknande personer talar om att en av de svåraste sakerna är att hantera ilska. Problem med ilska kan uppkomma av flera olika anledningar.

I vissa fall kan det bero på den ilska jag har mot mig själv för de problem mitt beroende har gett mig. Det som händer då är att jag riktar min ilska mot andra och beskyller dem för mina känslor.

Eller så har jag lärt mig hantera ilska på sätt som inte är hälsosamma för mig eller andra människor. Jag kan tex impulsivt uttrycka min ilska mot andra i ord eller handgripligheter, eller så behåller jag min ilska inom mig och låter den långsamt fyllas på…..

Andra gånger kan min ilska bero på ett förvrängt sätt att se på olika situationer. Detta kan vara vanligt hos personer som är lättprovocerade och som hittar många människor eller anledningar att bli arg på.

Här följer några steg som kan vara till hjälp i att lära sig förstå, känna igen och hantera ilskan på konstruktiva sätt.

1 KÄNN IGEN ILSKAN – Bli medveten om när jag är arg. Hur visar sig min ilska? Leta fram tecken på ilska. Fysiska-tecken kan vara huvudvärk, spänd käke, nacke, spänd mage eller att jag talar snabbt. Psyksiska-tecken kan vara fantasier om hämnd, flera tankar på att dricka eller ta droger, depression. Tecken i beteendet kan varar att jag oftare argumenterar med andra, avsiktligt undviker andra, eller visar aggressivt beteende i mina relationer med andra. Vilka är mina typiska tecken på ilska?

2 TA REDA PÅ MÖJLIGA ORSAKER TILL MIN ILSKA – Undersök alla de faktorer som bidrar till min ilska genom att ta reda på den situation som utlöste min ilska, vem mer som var inblandad och varför jag känner mig arg just vid detta tillfälle. Vilka är orsakerna till min ilska?

3 TA REDA PÅ HUR MIN ILSKA PÅVERKAR MIG SJÄLV OCH ANDRA – Undersök mina vanliga sätt att reagera på min ilska. Gör jag tex ingenting och låter ilskan fyllas på inom mig, far jag ut mot andra och hamnar i gräl eller slagsmål, försöker jag ignorera situationen eller mina arga känslor, talar jag om min ilska? Hur hanterar jag min ilska?

4 BESTÄM MIG FÖR BÄSTA SÄTTET ATT HANTERA MIN ILSKA

* Först måste jag avgöra om min ilska är berättigad. Det kan vara en överreaktion på en situation eller ett resultat av min ilska mot mig själv som jag felaktigt riktar mot andra. Om min ilska inte är berättigad försöker jag tala mig sjlv till rätta och lugna ner mig.

* Jag talar direkt med den personen jag är arg på.

* Jag talar med en tredje person för att få ur mig mina känslor och på så vis bättre kunna förstå situationern.

* Jag riktar min ilska mot konstruktiva aktiviteter. tex jogga, arbeta i trädgården eller ägnar mig åt någon annan fysisk aktivitet – som är ett fantastiskt sätt att kanalisera ilska på!

* Jag försöker ändra mina tankar. tex från ”Jag är förbannad på dig för att ….” till ”Det är tråkigt att det hände, men jag behöver inte vara arg”.

* Jag låter inte ilskan byggas upp. Gör en ”ilskekontroll” varje kväll för att försäkra mig om att jag inte bygger upp ilska eller bitterhet.

5 FÖRUTSE VAD RESULTATET BLIR AV MITT SÄTT ATT HANTERA ILSKA – Vilket alternativ passar bäst för den nuvarande situationen? Vad kommer troligen att hända om jag väljer just detta alternativ? Vad skall jag göra om det inte hjälper mig att bli av med min ilska?

Det är ju så mycket skönare att leva utan att gå omkring och vara arg eller hela tiden hitta någonting att störa sig på .. eller hur?!

Jag har så mycket att vara tacksam över, just idag väljer jag att fokusera på det och på alla mina goa vänner 🙂

Ilskan gömmer sig ….

… men vi kan hitta och avslöja den ….

Häromdagen talade jag och en god vän om Ilskan – vad den gör med oss och vad vi gör med den…..

Ilska kan vara så mycket, så mycket vi inte ser och så många olika känslor kan gömma sig bakom den. Oftast är det väl våra rädslor som tar sig ut genom ilskan.

Vi kan bära ilskan på en mängd olika vis … och den är lurig … den gömmer sig . .. i våra kroppar och i våra knoppar.

Jag tänker att det först är viktigt att kunna identifiera sin ilska, som kan komma till uttryck på sätt som gör att jag inte ser den – för att sedan försöka ta reda på vilken eller vilka känslor som döljer sig bakom min ilska. Ett viktigt arbete när vi ger oss i kast med steg 4 … 🙂

Freud liknade ilska vid röken i en gammal vedspis. Den vanliga vägen för röken att komma ut, är genom skorstenen.

Om den vanliga vägen är blockerad kommer röken att sippra ut genom spisen på oavsiktligt sätt … omkring luckan, genom gallret osv …. och kväver alla som finns i rummet.

Om alla utvägar är blockerade släcks elden och spisen slutar fungera. På samma vis, är det normala sättet mänskliga sättet att uttrycka ilska, att röra sig med grova rörelser och/eller prata högt. Se bara på ett hungrigt barn som skriker argt med illrött ansikte. Vid fem års ålder, eller så, får vi lära oss att sådana sätt att uttrycka sig är oacceptabla för andra och leder till konsekvenser som vi inte önskar, såsom tillrättavisningar eller förvägrad kärlek.

Vi får lära oss att vara ”snälla” vilket bla betyder att dölja dåliga känslor. Då vi blir vuxna blir även muntligt uttryckt inskränkt – eftersom en civiliserad person förväntas vara ”hövlig”. Detta medför att vi blir hindrade att uttrycka oss och för att skydda oss från denna outhärdliga börda av ”dåliga” känslor som vi ständigt undertrycker, går vi över till nästa steg och intalar oss att vi inte är arga – även då vi är det.

Sådant självbedrägeri lyckas däremot sällan helt och den undertryckta ilskan ”sipprar ut” på olämpliga sätt.

Under samtalet med min vän kom jag att tänka på en checklista jag fått för några år sedan och som då gav mig en ordentlig tankeställare !!

En lista över beteenden hos mig som kan tyda på att jag bär på en för mig Dold Ilska – varningstecken på att negativa känslor undertrycks.

1 Att dra ut på tiden med att slutföra arbetsuppgifter.

2. Att ständigt och vanemässigt komma för sent.

3. En tendens att vara sarkastisk eller  ironisk.

4. Att vara sarkastisk, cynisk eller nonchalant i konversationer.

5. Att sucka ofta.

6. Att vara överdrivet artig, ständigt munter och attityden ”Le och uthärda”

7. Att le då du känner dig ledsen.

8. Att ofta ha drömmar som upprör eller skrämmer dig.

9. Att tala med en alltför kontrollerad och monoton röst.

10. Svårigheter att somna eller sova hela natten igenom.

11. Att vara uttråkad, känna dig apatisk eller förlora intresset för saker du vanligtvis känner dig entusiastisk över.

12. Att röra dig långsammare.

13. Att ha lättare än vanligt att bli trött.

14. Att bli irriterad över småsaker.

15. Att känna dig dåsig vid olämpliga tidpunkter.

16. Att sova mer än vanligt – kanske 12 till 14 timmar per dygn.

17. Att känna dig trött när du vaknar, snarare än utvilad och pigg.

18. Att bita ihop käkarna – särkilt när du sover.

19. Att dina ansiktsmuskler rycker till, dina fötter rör sig spasmatiskt (du sitter och skakar benet), du knyter nävarna vanemässigt eller liknande fysiska beteenden som du gör ofrivilligt eller omedvetet.

20. Att gnissla tänder – särskilt när du sover.

21. Att ha en kronisk stel eller öm nacke eller axelmuskel (som inte beror på en olycka el liknande)

22. Att vara kroniskt deprimerad … långvariga perioder då du känner dig nere utan någon bestämd anledning.

23. Magsår.

Man kan säkert hitta fler punkter, men några i den här listan fick mig att vakna.

Och om det är något fel vi har gemensamt är det just att dölja vår egen ilska för oss själva.

🙂

Salva för såren

Vi äger slavor, effektiva salvor för våra alkoholistiska sår.

Salvor som tron på en utveckling i riktining mot det Goda.

Salvor som Tillit Hopp och Kärlek till människor företeelser och händelser.

Tacksamhet – ger oss tron på hoppet och kärleken. Vi skriver upp vad vi är tacksamma över och byter ut den självömkan vi för tillfället känner mot den läkande Tacksamheten.

Accepterandet – ersätter den destruktiva bitterheten och ger oss Sinnesro. Vi ger upp när vi inser att vi valt en oframkomlig väg, Accepterar, och väljer en ny väg i riktning mot vårt mål.

Tillit – tron är effektivt mot rädsla. Det är en stor styrka att kunna ana att det finns en kraft, som älskar mig så mycket att jag fortfarande är i livet.

Ärlighet – kräver mod. Det krävs mod för att tala sanning. Den omutlige som vågar säga sanningen till sig själv och andra upptäcker ofta att hon besparat sig mycket mycket obehag genom sin ärlighet.

Sanningen säger jag till mig själv om mitt eget beteende ! 

Jag försöker låta bli att berättar någonting om någon om jag inte är säker på att denne skulle vilja ha det berättat.

Jag har inte råd med min egen eller andras oärlighet.