Blogg

Gränssystemet ….

…. har, som jag skrev i inlägget ”Sunda gränser”, två delar, ett yttre och ett inre.

Yttre gränser som skyddar oss kroppsligen och sexuellt – utanför huden. Inre gränser som skyddar oss intellektuellt, känslomässigt och andligt inom oss själva.

För att förklara kommer jag helt enkelt att att låna en modell av J Keith Miller – eller ärligt stjäla hans text 🙂

 

tro hopp kärlek

 

Trots att vi när vi har sunda gränser fortfarande hör andras fräna eller styrande ord, deras insinuationer och kritik och ser och hör att de ger uttryck för känslor som har till syfte att styra oss, så kan vi förhindra att deras planer lyckas. När vi hejdar dem är vi inte tvungna att handla, tänka eller känna så som vi inte vill.

Om vi tex inte har sunda inre gränser åtar vi oss ständigt för mycket pga att vi inte klarar att säga ifrån när andra – framför allt auktoritetsfigurer – ber oss göra något, fastän vi kanske redan är för stressade av det vi åtagit oss.

En sund yttre gräns kan man föreställa sig som en keramikburk, som är tillräckligt stor för att utan svårighet passa över huvudet och tillräckligt hög för att man skall kunna stå i den. Man kan andas genom den, men till skillnad från en burk av glas är den mycket hållfast och flexibel så att man kan göra den större eller mindre.

Man kan höra genom den, men den är tillräckligt kraftig för att stänga ute det mesta av det som andra riktar mot en: ordens känslomässiga verkan, insinuationer, krav, kritik och känslor.

En människa med sunda gränser har dem alltid på sig, men när vi först blir medvetna om begreppet vet vi ofta inte om att vi har en gräns.

När man börjar lära sig att skapa en gräns, måste  man medvetet trä denna keramikburk över huvudet för skydd, varje gång man kommer i närheten av någon som man har låtit ta kontrollen över en eller som man själv haft kontroll över – gränser är ju även till för att hindra mig själv från att klampa in på andras område och försöka få kontroll över dem.

När man fått in vanan att ”ta på sig sin gräns” finns den till slut på plats hela tiden, men ibland,  i vissa ”kontrollsituationer” kan det vara så att man alltid medvetet får ”ta på sig sin gräns”.

En gräns är något det är meningen att man ska ha. Den ”stänger inte människor ute” så att man inte kan få kontakt med dem.

Gränsen är en hinna som skyddar oss mot att andra tar kontroll över oss och mot att vi själva tar kontroll över dem, men genom den kan man ha sunda relationer.

Om man tex vill kramar någon, så tar man inte av gränsen utan ber om lov och drar till sig gränsen – alltså drar sin gräns närmare inpå sig – och kramar om personen i fråga.

En sund person släpper aldrig in någon innanför gränsen. Inte ens Gud kommer in såvida vi inte ber honom.

Många av oss har som barn inte fått lära oss att vi har rätt att sätta upp gränser för vår egen kropp fysiskt eller sexuellt, framför allt inte mot föräldrar och senare mot make/maka.

Men det är rätt att ha kvar sina sexuella gränser till och med i sängen, för där kan ens partner göra en väldigt illa. Vill man ha samlag, drar man till sig sin gräns nära, nära, ända in på skinnet.

Man skulle kunna tro att om man verkligen älskar någon så kunde man ta av sin gräns helt och hållet – men att inte ha några gränser gör en så sårbar att att man sannolikt blir skadad  – eller   tanklöst överskrider partnerns gränser.

Paradoxalt nog kan man älska mer ohämmad med gränser på grund av att rädslan minskar.

Med sunda gränser kan man välja om man vill säga ja eller nej till andra, till önskemål från barnen, frun, mannen, eller personer utanför familjen.

Man kan också använda sina gränser så att de ger tid att tex välja hur man ska tolka vissa fakta, oberoende av hur andra tolkar dem.

Genom att ha kontroll över hur man själv tänker kan man påverka sina känslor så att man slipper känna onödig skuld, skam, smärta rädsla eller ilska.

Sunda gränser leder helt enkelt till sunda relationer!!

Var Morgon Ny 12 mars

Kärlek är inte att få, det är att ge. Det är att uppoffra sig. Och att uppoffra sig är härligt!  –  Joanna Field

 

appel hand 1

 

Hur lätt är det inte att förväxla uppvaktning med kärlek! Och det är ännu lättare att inbilla sig att att makt är kärlek – i synnerhet att man är älskad av dem man har makt eller övertag över. Men kärlek är något helt annat än övertag eller uppvaktning.

Kärleken gör människorna fria från den som älskar dem – och ger dem frihet att besvara kärleken.

Kärlek är att sätta andras behov för sina egna utan att klaga. Kärleken är osjälvisk, men den stärker ens självkänsla.

Kärleken slipar av våra vassa kanter, gör oss till helare människor som vi ska gå genom livet tillsammans med.

Att vilja bli älskad är en normal mänsklig drift, den ska vi inte förneka. Och ju mer kärlek vi ger, desto mer får vi. Det självförakt som vi har suttit fast i så länge hindrar oss inte längre.

Kärleken inspirerar – både oss själva och dem vi älskar. Den lyser oss på vår väg. Den gör våra bördor lättare, den hjälper oss att utvecklas i rätt riktning.

Jag ska inte söka efter kärlek idag. Jag ska visa kärlek. Då får jag tiofalt igen.

Ur var morgon ny.

Sunda gränser….

….kan skydda oss mot tvångsbeteenden och handlingar vi egentligen vill undvika.

 

kämpa för utveckling

 

 

Många som har problem med alkohol, knark eller med något annat beroende ex känslomässiga bindningar i destruktiva förhållanden, uttrycker sig ungefär på samma vis när de bestämde sig för att börja dricka, knarka eller falla tillbaks i sitt skadliga beteende igen ”Tja, plötsligt kom bara tillfället och jag kunde inte säga nej.”

De hade inga gränser, inget skydd mot drickandet, knarkandet eller vilket beroendet nu var.

Sunda gränser ger oss den där tusendels sekunden mellan en händelse och den känslomässiga reaktionen – då jag kan hejda inbjudan eller frestelsen vid gränsen, tänka på saken och bestämma mig för att säga nej till känslomässigt kaos eller missbruk.
Den tusendels sekunden till att besluta detta, som en sund gräns ger, är det utrymme där ett tillfrisknande kan ske och det utrymme som kan skydda oss från att styras av andra.. När vi arbetar med förändringar i vårt sätt att vara – vår personlighet ,och våra brister – tillkortakommanden, innebär det att sätta dessa gränser vid kritiska tillfällen i livet .

Sunda gränser fungerar (när jag lärt mig använda dem) såvida jag inte har med grova överträdelser att göra, till exempel någon som angriper med stor kraft. Angreppet kan vara fysiskt, sexuellt, verbalt eller ”osynligt”, men är starkt manipulerande och i det oerhört medvetet ont.

En person som är starkare än jag och som satt sig i sinnet att förnärma och skada mig brukar kunna ta sig förbi normala sunda gränser.

Det finns dock sätt att skydda sig om man stöter på den här typen av person.

Först använder man en mur av rädsla och försvinner rent fysiskt om möjligt – se till att komma bort från den som sårar och förolämpar. Går inte det, använder man en mur av ilska för att göra fullständigt klart för personen i fråga att man inte välkomnar närmandet.

Denna mur av ilska ger ofta kraft att ta hand om sig själv.

Min gräns är mitt osynliga, skyddande staket runt mitt personliga utrymme. Gränser hindrar andra från att kränka mig, tränga in på mitt område och ta kontroll över mig och förmå mig att göra saker innan jag fått chansen att tänka efter eller säga ifrån.

Mina egna gränser gör mig också medveten om andras gränser, så att jag inte tränger in på deras och tar kontroll över eller utnyttjar dem.

Gränssystemet har två delar, ett yttre och ett inre.

Yttre gränser skyddar oss kroppsligen och sexuellt – utanför huden skulle man kunna säga.

Inre gränser skyddar oss intellektuellt, känslomässigt och andligt inom oss själva.

Dessa osynliga staket markerar ett utrymme kring oss dit ingen har rätt att komma in utan vår tillåtelse.

Med sunda gränser kan vi skydda oss mot människor som skulle kunna ta kontroll över oss – alltifrån okända personer till vänner, föräldrar, makar eller barn.

 

Hur ser dina gränser ut? Har du några?

 

uppföljning med mer kring sunda gränser på tisdag 🙂

 

FRÅGA: Kommer jag någonsin bli glad igen?

Hej,

Jag lider av beroende.

Började som anorexi för över 10 år sedan och urartade till bulimi som blev alkoholism som blev bulimi igen… Jag har helt slutat dricka men maten krånglar ibland.
Men egentligen är inte det det stora problemet. Problemet är att oavsett hur ”bra” allting går så har jag ingen livslust.
Jag vet allt det där om ”kidnappat belöningssystem”, men jag får inget svar på frågan om det kan läkas?

happy

Jag är inte med i någon 12-programsgrupp. Har funderat på det, men det känns inte som om det är något för mig. Det enda jag verkligen måste få vet är om signulsubstanserna i hjärnan någonsin kan börja fungera normalt igen? Har tagit SSRI-preparat vid tre tillfällen i livet, helt utan resultat.

Kommer jag någonsin kunna bli glad över saker igen? Har på många sätt ett toppenliv, med bra relationer och mål i livet. Men ingen LUST. Känns som om allt som förr fick mig att sprudla av glädje nu mest är besvärligt…
Är det lönt att fortsätta slåss för att må bra, eller är det lönlöst?

SVAR:

Ja, jag tror att signalsubstanserna kommer att fungera normal igen.

Sedan kan man ju undra varför de inte gör det nu ….. för mig har det varit så att jag nog behöver hjälpa kroppen med det både i form av att jag vid ngra tillfällen behövt äta SSRI-tabletter och där får man kanske pröva sig fram för att hitta rätt OCH ge dem tid att stabiliseras, vanligtvis i minst ett år ….. och i form av 12-stegsprogrammet.

 Stress i alla former bryter ju ner den kemiska balansen i hjärnan med resultatet att just de signalsubstanser som behövs för att vi skall må bra och känna …. och inte känna olust depression och mörka tankar.. de substanserna blir störda och det får oss att må ”dåligt”

Det finns en bok om hur man utan medicin kan försöka få balans på sina hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt den heter ”Kaos i kvinnohjärnan” och är skriven av Mia Lundin, jag tycker den är fantastiskt bra.

Jag vet inte hur gammal du är och egentligen spelar det ingen roll för vår horomoner spökar med oss kvinnor under hela vårt liv … på olika vis.

Stressen jag tänker på är både den fysiska, som vi kan utsätta oss för i form av olika typer av missbruk, för mycket jobb, fel sorts mat och den inre stressen i form oro för allt ifrån dåliga relationer till ekonomi – det är allmänt vedertaget och bevisat  att om vi utsätts för stora påfrestningar under längre tid då minskar serotoninhalten och det i sin tur leder till att vi tappar vår lust till det vi tidigare tyckt om och i förlängningen till att vi helt enkelt mår dåligt med ångest eller depression.

Sedan är det ju så att jag tror på 12-stegsgrupperna för att få ordning på sina tankar och med det lusten till livet!
Man måste ge dem en chans,  jag tycker det är ett viktigt verktyg att prata och dela sina tankar och problem med människor som har samma eller liknande  … vi blir starka av att dela med oss .

Man kan ju gå till ngn terapeut eller i ngn typ av behandling – det viktiga är, tycker jag, att prata om det som trycker för att på så vis lätta i sinnet och få koll på sig själv.

De 12-stegen är, som jag ser det, ett verktyg till för att lära känna mig själv – vad jag mår bra av och vad jag mår mindre bra av. Vilka människor jag vill ha omkring mig och vilka jag kanske måste välja bort för att må bra. Hur mina värderingar ser ut vad jag vill med mitt liv och vad jag behöver göra för att nå det.

Det kanske inte riktigt det du ville höra….. men jag tror starkt på självhjälpsgrupperna och att man där kan få sitt leende och sin glädje tillbaks   🙂

De som skulle kunna vara aktuella:

AA – Anonyma Alkoholister alkohol

OA – Anonyma Överätare      mat

ACT – tredje vågens KBT ….

… definierar lycka – som att leva det liv man själv valt, ett meningsfullt liv.

klocka

Jakten på lyckan ……. är  det som gör oss olyckliga.

Vi vill och tror att livet skall bestå av ett tätt pärlband av sprudlande härliga upplevelser. Vi tror att alla andra är lyckligare, har det bättre och mår så mycket bättre än vi själva.

Med det är det lätt att tolka alla negativa känslor som att någonting är fel med oss, att vi är misslyckade och odugliga.

Men sjukdomar, stor sorg eller bara den förbannat tråkiga vardagstristessen hör livet till …. de är livet – precis som stunderna av lycka en god hälsa och fest.

Det är mixen som är livet.

Våra hjärnor är programmerade till ständiga jämförelser, våra förfäder var utsatta för farliga hot och anpassade sina hjärnor till ständig vaksamhet för att vara säkra på att kunna skaffa föda, skydd och värme.

Trots att dessa behov är tillfredsställda hos oss i vår del av världen fortsätter våra hjärnor att värdera och bedöma omvärlden. Problemet är att det finns tusen och åter tusen små och stora saker att oroa sig för  … och att hitta på att oroa sig för….

Lösning är att bli medveten om denna lyckofälla och sedan är ACT-metoden ett verktyg att använda för den som lider av depression, sömnsvårigheter, missbruk, stress, kronisk smärta eller allmän otillfredsställelse i livet.

 

ACT bygger vidare på den kognitiva beteendeterapin och kallas därför ibland för ”tredje vågens KBT”

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Acceptans – att acceptera mina jobbiga känslor att ge dem plats istället för att försöka tränga undan dem.

Commitment – engagemang, åtagande – att jag kortsiktigt och långsiktigt handlar utifrån mina egna värderingar.

 

ACT i 5 steg

1. Granska dina tankar 

Våra tankar är just tankar – ord och språk. Trots det tolkar vi våra tankar som sanningar, men vi väljer själva om vi skall tro på eller lyda dem.

2. Acceptera det svåra

Vi bör försöka acceptera livet och dess omständigheter som de är just nu. Vi behöver inte gilla dem eller låta bli att försöka förändra dem. På så vis skiljer sig ACT starkt från andra självhjälpsmedtoder som fokuserar på ”positivt tänkande”

Acceptans gäller även känslor. Säkert har du någon gång känt riktig ilska, blivit arg och sedan fått skuldkänslor över att du blivit arg för att sedan få ångest över att du inte kan kontrollera dina känslor….

3. Lev livet här och nu

Vi mår bättre av att inte älta det förgångna eller oroa oss för mycket över framtiden. Därför är övningar i medveten närvaro – mindfulness – en viktig del av ACT. Andning, avslappning, uppmärksammhet och kroppskännedom viktiga begrepp.

4. Bli medveten

”Den som har ett varför att leva för, kan uthärda nästan varje hur” – Nietzsche  – Genom att bli medvetna om våra värderingar kan vi leva rikt och meningsfullt.

5. Ta ut riktningen

Värderingar hjälper dig att hitta riktningar i livet. Obs riktning är inte lika med mål. ”Jag vill byta jobb” är ett mål. ”Jag vill ha ett meningsfullt och lustfyllt arbete” är en riktning.

Att sätta upp mål är bra, men uppnår du inte målet behöver du inte ge upp eftersom din värdering ligger fast.

 

Vad har jag för värderingar hur ser de ut? Kan jag känna mina känslor och sätta ord på dem? Vad tänker jag just nu? 🙂

 

 

Sockerberoende ……

Fick ett mail idag om sockerbeoende.

sockerberoende

Hej,

Vet du om det finns några beroendespecialister med inriktning på socker?

Jag är rätt säker på att jag är beroende…och skulle va väldigt tacksam för hjälp. / I

SVAR: 

Hej I,
Jag tycker du skall ta kontakt Bitten Jonsson som är ledande i Sverige på sockerberoende.

Den klinik som jag tidigare var knuten till, Valet, har tätt samarbete med henne och jag har stort förtroende för hennes arbete och hennes sätt att se på behandlingen av sockerberoende. 
Bifogar en länk till hennes hemsida, som du säkert redan har kikat på.
 http://www.bittensaddiction.com/

 

Insikt är det största steget till ett bättre liv I, du är helt fantastisk som tagit det!

Stort lycka till i ditt kommande arbete

Mvh Helené

Andras ord …

….hjälper mig ibland att uttrycka det jag  har svårt att finna ord för själv.

ÄNGELhopp

De kan ge mig vägledning och styrka 🙂

så jag tackar Kent Andersson för denna och jag tackar vännen C som gav mig den ….

 

Jag måste få ge mig själv en dag
då min tanke får sväva fritt
en dag då jag tar mitt första steg
och vet att det steget är mitt

Jag vill vakna upp i mitt eget rum
och resa mig upp och stå
på golvet en stund och fråga mig själv
åt vilket håll jag ska gå

Ett steg i sänder!
Och sedan ett till!
Det blir härligt att se vad som händer
När man går åt det håll man själv vill

Jag måste få fråga mig själv vem jag är
och varför jag gör det jag gör
Jag kan inte leva med dörren stängd
om mitt liv står där utanför

Och ropar man på mig från alla håll
så svarar jag – Vänta en stund!
Idag vill jag följa min egen röst,
idag är jag ingens hund

Ett steg i sänder!
Och sedan ett till!
Det blir härligt att se vad som händer
när man går åt det håll man själv vill

 

Åt vilket håll vill jag gå idag? 🙂

Lycklig ? !

Vad är det som gör att vissa människor är lyckliga och andra olyckliga?

12 saker som kan göra dig lycklig  

1. Kärlek eller rädsla som drivkraft

Lyckliga människor styrs av kärlek, passion, engagemang och medkänsla.

2. Acceptera eller göra motstånd

Lyckliga männsikor vet att  bara acceptans kan leda till förändring och att de kan lära sig något av varje situation.

3. Förlåta eller inte förlåta

Lyckliga människor väljer att förlåta och släppa taget, och förstår att förlåtelse är en gåva de först och främst ger sig själva.

4. Tillit eller tvivel

Lyckliga människor känner tillit till sig själva och människorna i sin omgivning. De vet att negativa tankar om andra blir självuppfyllande profetior, och behandlar därför alla med kärlek, värdighet och respekt.

5. Mening eller framgång

Lyckliga männsikor gör saker i livet som ger mening, de vet att när de motiveras av sitt hjärta och inte av pengar då kommer framgången automatiskt.

6. Belöna eller kritisera

Lyckliga människor vet att om de gör motstånd, kommer det de kämpar mot inte bara stanna kvar – det kommer att växa och bli större. Det var därför Moder Tereas gick i fredståg  …..  aldrig i demonstrationståg mot krig!

7. Utmaning eller problem

Lyckliga männsikor ser problem som utmaningar och uttrycker sin tacksamhet över dem.

8. Givmild eller självisk

Lyckliga männsikor drivs inte av makt eller egoism utan av att ge kärlek till sin omgivning.

9. Balans eller obalans

Lyckliga människor försöker uppnå balans och lycka inom alla områden i livet.

10. Drömma stort eller litet

Lyckliga människor har stora drömmar och visioner och lyssnar alltid till sitt hjärta och till sin  intuition.

11. Kärleksfull eller inte kärleksfull

Lyckliga människor är kärleksfulla mot både sig själva och andra. De förstår kraften i att acceptera sig själva, förlåta sig själva och uppskatta sig själva.

12. Tacksamhet eller otacksamhet

Lyckliga människor har en förmåga att se det vackra i allt och att känna tacksamhet över allt de möter.

Bara för idag …..  kan jag göra för att känna mig lyckligare ? 🙂

lånat från Meditationsguiden.

En kraftkälla

Samma ord varje gång – varje gång ny innebörd.

Fransicus fredsbön ger mig ständigt nya tankar, nya ingångar och nya insikter.

Det gör den till en källa för stor rikedom – en källa för mig att ösa ur – en andlig kraftkälla.

Senast jag lät mina ögon svepa över texten kom ordet NÖJD till mig.

Att vara nöjd med livet, nöjd med mig själv. Nöjd som i acceptans.

Att vara nöjd behöver ju INTE per automatik att all min ambition är bortblåst, att min önskan att växa har gått i ide, att mitt jag och min strävan är borta. Varför är det då så det känns när det efterlängtade tillståndet infinner sig, när lugnet sveper in och allt är bra??? Varför kommer inte känslan av att vara nöjd och tillfreds och fyller mig – varför kommer inte känslan av att vara nöjd i det lilla – TACKSAMHETEN.

Istället fylls jag av den stora tomheten, allt är förbi, det roliga är slut, sladden har dragits ur. Önskan jag när av en vardag blir enformig och tråkig, stillastående och ingenting värd. Är det kickarna som saknas mig i det – är det den listige och starke som talar och som hindrar mig att njuta det jag åstadkommit?

Då kommer, som ett brev, skulden över min otacksamhet i allt det goda som omger mig.

Jag förstår att jag måste titta på det goda och medvetet se det, ta in det och smaka det.

Min tacksamhetslista blir receptet för att mota bort den infekterade känslan av tomhet.

Allt det jag skriver på min lista fyller hålet av tomhet och ger mig tillbaka lusten och glädjen!

Glädjen över det lilla – som är det Största 🙂

Det måste finnas dagar ..

då inget annat händer
då kraven faller
och ingen räknar
vad du gjort
eller inte gjort

Det måste
finnas dagar
då tankarna vingkläds
då det etablerade inte
gäller
och ingen bryr sig om
vad du bejakar
eller förkastar

Det måste
finnas dagar
då bara du är viktig
då relationerna vilar
och ingen frågar
vart du går
eller inte går

Lars Björklund, kaplan
Sigtunastiftelsen