Ständigt dessa rön …

som går ut på att vi alla skall kunna dricka. Är det måhända så att någon vill sälja???

Läs Sven Andreasson och ha i åtanke att han sedan 2007 sitter med som ledamot i Systembolagets styrelse…….

glas

 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2178315–beroende-kan-lara-sig-att-dricka