Sunda gränser….

….kan skydda oss mot tvångsbeteenden och handlingar vi egentligen vill undvika.

 

kämpa för utveckling

 

 

Många som har problem med alkohol, knark eller med något annat beroende ex känslomässiga bindningar i destruktiva förhållanden, uttrycker sig ungefär på samma vis när de bestämde sig för att börja dricka, knarka eller falla tillbaks i sitt skadliga beteende igen ”Tja, plötsligt kom bara tillfället och jag kunde inte säga nej.”

De hade inga gränser, inget skydd mot drickandet, knarkandet eller vilket beroendet nu var.

Sunda gränser ger oss den där tusendels sekunden mellan en händelse och den känslomässiga reaktionen – då jag kan hejda inbjudan eller frestelsen vid gränsen, tänka på saken och bestämma mig för att säga nej till känslomässigt kaos eller missbruk.
Den tusendels sekunden till att besluta detta, som en sund gräns ger, är det utrymme där ett tillfrisknande kan ske och det utrymme som kan skydda oss från att styras av andra.. När vi arbetar med förändringar i vårt sätt att vara – vår personlighet ,och våra brister – tillkortakommanden, innebär det att sätta dessa gränser vid kritiska tillfällen i livet .

Sunda gränser fungerar (när jag lärt mig använda dem) såvida jag inte har med grova överträdelser att göra, till exempel någon som angriper med stor kraft. Angreppet kan vara fysiskt, sexuellt, verbalt eller ”osynligt”, men är starkt manipulerande och i det oerhört medvetet ont.

En person som är starkare än jag och som satt sig i sinnet att förnärma och skada mig brukar kunna ta sig förbi normala sunda gränser.

Det finns dock sätt att skydda sig om man stöter på den här typen av person.

Först använder man en mur av rädsla och försvinner rent fysiskt om möjligt – se till att komma bort från den som sårar och förolämpar. Går inte det, använder man en mur av ilska för att göra fullständigt klart för personen i fråga att man inte välkomnar närmandet.

Denna mur av ilska ger ofta kraft att ta hand om sig själv.

Min gräns är mitt osynliga, skyddande staket runt mitt personliga utrymme. Gränser hindrar andra från att kränka mig, tränga in på mitt område och ta kontroll över mig och förmå mig att göra saker innan jag fått chansen att tänka efter eller säga ifrån.

Mina egna gränser gör mig också medveten om andras gränser, så att jag inte tränger in på deras och tar kontroll över eller utnyttjar dem.

Gränssystemet har två delar, ett yttre och ett inre.

Yttre gränser skyddar oss kroppsligen och sexuellt – utanför huden skulle man kunna säga.

Inre gränser skyddar oss intellektuellt, känslomässigt och andligt inom oss själva.

Dessa osynliga staket markerar ett utrymme kring oss dit ingen har rätt att komma in utan vår tillåtelse.

Med sunda gränser kan vi skydda oss mot människor som skulle kunna ta kontroll över oss – alltifrån okända personer till vänner, föräldrar, makar eller barn.

 

Hur ser dina gränser ut? Har du några?

 

uppföljning med mer kring sunda gränser på tisdag 🙂