Gränssystemet ….

…. har, som jag skrev i inlägget ”Sunda gränser”, två delar, ett yttre och ett inre.

Yttre gränser som skyddar oss kroppsligen och sexuellt – utanför huden. Inre gränser som skyddar oss intellektuellt, känslomässigt och andligt inom oss själva.

För att förklara kommer jag helt enkelt att att låna en modell av J Keith Miller – eller ärligt stjäla hans text 🙂

 

tro hopp kärlek

 

Trots att vi när vi har sunda gränser fortfarande hör andras fräna eller styrande ord, deras insinuationer och kritik och ser och hör att de ger uttryck för känslor som har till syfte att styra oss, så kan vi förhindra att deras planer lyckas. När vi hejdar dem är vi inte tvungna att handla, tänka eller känna så som vi inte vill.

Om vi tex inte har sunda inre gränser åtar vi oss ständigt för mycket pga att vi inte klarar att säga ifrån när andra – framför allt auktoritetsfigurer – ber oss göra något, fastän vi kanske redan är för stressade av det vi åtagit oss.

En sund yttre gräns kan man föreställa sig som en keramikburk, som är tillräckligt stor för att utan svårighet passa över huvudet och tillräckligt hög för att man skall kunna stå i den. Man kan andas genom den, men till skillnad från en burk av glas är den mycket hållfast och flexibel så att man kan göra den större eller mindre.

Man kan höra genom den, men den är tillräckligt kraftig för att stänga ute det mesta av det som andra riktar mot en: ordens känslomässiga verkan, insinuationer, krav, kritik och känslor.

En människa med sunda gränser har dem alltid på sig, men när vi först blir medvetna om begreppet vet vi ofta inte om att vi har en gräns.

När man börjar lära sig att skapa en gräns, måste  man medvetet trä denna keramikburk över huvudet för skydd, varje gång man kommer i närheten av någon som man har låtit ta kontrollen över en eller som man själv haft kontroll över – gränser är ju även till för att hindra mig själv från att klampa in på andras område och försöka få kontroll över dem.

När man fått in vanan att ”ta på sig sin gräns” finns den till slut på plats hela tiden, men ibland,  i vissa ”kontrollsituationer” kan det vara så att man alltid medvetet får ”ta på sig sin gräns”.

En gräns är något det är meningen att man ska ha. Den ”stänger inte människor ute” så att man inte kan få kontakt med dem.

Gränsen är en hinna som skyddar oss mot att andra tar kontroll över oss och mot att vi själva tar kontroll över dem, men genom den kan man ha sunda relationer.

Om man tex vill kramar någon, så tar man inte av gränsen utan ber om lov och drar till sig gränsen – alltså drar sin gräns närmare inpå sig – och kramar om personen i fråga.

En sund person släpper aldrig in någon innanför gränsen. Inte ens Gud kommer in såvida vi inte ber honom.

Många av oss har som barn inte fått lära oss att vi har rätt att sätta upp gränser för vår egen kropp fysiskt eller sexuellt, framför allt inte mot föräldrar och senare mot make/maka.

Men det är rätt att ha kvar sina sexuella gränser till och med i sängen, för där kan ens partner göra en väldigt illa. Vill man ha samlag, drar man till sig sin gräns nära, nära, ända in på skinnet.

Man skulle kunna tro att om man verkligen älskar någon så kunde man ta av sin gräns helt och hållet – men att inte ha några gränser gör en så sårbar att att man sannolikt blir skadad  – eller   tanklöst överskrider partnerns gränser.

Paradoxalt nog kan man älska mer ohämmad med gränser på grund av att rädslan minskar.

Med sunda gränser kan man välja om man vill säga ja eller nej till andra, till önskemål från barnen, frun, mannen, eller personer utanför familjen.

Man kan också använda sina gränser så att de ger tid att tex välja hur man ska tolka vissa fakta, oberoende av hur andra tolkar dem.

Genom att ha kontroll över hur man själv tänker kan man påverka sina känslor så att man slipper känna onödig skuld, skam, smärta rädsla eller ilska.

Sunda gränser leder helt enkelt till sunda relationer!!

Var Morgon Ny 12 mars

Kärlek är inte att få, det är att ge. Det är att uppoffra sig. Och att uppoffra sig är härligt!  –  Joanna Field

 

appel hand 1

 

Hur lätt är det inte att förväxla uppvaktning med kärlek! Och det är ännu lättare att inbilla sig att att makt är kärlek – i synnerhet att man är älskad av dem man har makt eller övertag över. Men kärlek är något helt annat än övertag eller uppvaktning.

Kärleken gör människorna fria från den som älskar dem – och ger dem frihet att besvara kärleken.

Kärlek är att sätta andras behov för sina egna utan att klaga. Kärleken är osjälvisk, men den stärker ens självkänsla.

Kärleken slipar av våra vassa kanter, gör oss till helare människor som vi ska gå genom livet tillsammans med.

Att vilja bli älskad är en normal mänsklig drift, den ska vi inte förneka. Och ju mer kärlek vi ger, desto mer får vi. Det självförakt som vi har suttit fast i så länge hindrar oss inte längre.

Kärleken inspirerar – både oss själva och dem vi älskar. Den lyser oss på vår väg. Den gör våra bördor lättare, den hjälper oss att utvecklas i rätt riktning.

Jag ska inte söka efter kärlek idag. Jag ska visa kärlek. Då får jag tiofalt igen.

Ur var morgon ny.

Sunda gränser….

….kan skydda oss mot tvångsbeteenden och handlingar vi egentligen vill undvika.

 

kämpa för utveckling

 

 

Många som har problem med alkohol, knark eller med något annat beroende ex känslomässiga bindningar i destruktiva förhållanden, uttrycker sig ungefär på samma vis när de bestämde sig för att börja dricka, knarka eller falla tillbaks i sitt skadliga beteende igen ”Tja, plötsligt kom bara tillfället och jag kunde inte säga nej.”

De hade inga gränser, inget skydd mot drickandet, knarkandet eller vilket beroendet nu var.

Sunda gränser ger oss den där tusendels sekunden mellan en händelse och den känslomässiga reaktionen – då jag kan hejda inbjudan eller frestelsen vid gränsen, tänka på saken och bestämma mig för att säga nej till känslomässigt kaos eller missbruk.
Den tusendels sekunden till att besluta detta, som en sund gräns ger, är det utrymme där ett tillfrisknande kan ske och det utrymme som kan skydda oss från att styras av andra.. När vi arbetar med förändringar i vårt sätt att vara – vår personlighet ,och våra brister – tillkortakommanden, innebär det att sätta dessa gränser vid kritiska tillfällen i livet .

Sunda gränser fungerar (när jag lärt mig använda dem) såvida jag inte har med grova överträdelser att göra, till exempel någon som angriper med stor kraft. Angreppet kan vara fysiskt, sexuellt, verbalt eller ”osynligt”, men är starkt manipulerande och i det oerhört medvetet ont.

En person som är starkare än jag och som satt sig i sinnet att förnärma och skada mig brukar kunna ta sig förbi normala sunda gränser.

Det finns dock sätt att skydda sig om man stöter på den här typen av person.

Först använder man en mur av rädsla och försvinner rent fysiskt om möjligt – se till att komma bort från den som sårar och förolämpar. Går inte det, använder man en mur av ilska för att göra fullständigt klart för personen i fråga att man inte välkomnar närmandet.

Denna mur av ilska ger ofta kraft att ta hand om sig själv.

Min gräns är mitt osynliga, skyddande staket runt mitt personliga utrymme. Gränser hindrar andra från att kränka mig, tränga in på mitt område och ta kontroll över mig och förmå mig att göra saker innan jag fått chansen att tänka efter eller säga ifrån.

Mina egna gränser gör mig också medveten om andras gränser, så att jag inte tränger in på deras och tar kontroll över eller utnyttjar dem.

Gränssystemet har två delar, ett yttre och ett inre.

Yttre gränser skyddar oss kroppsligen och sexuellt – utanför huden skulle man kunna säga.

Inre gränser skyddar oss intellektuellt, känslomässigt och andligt inom oss själva.

Dessa osynliga staket markerar ett utrymme kring oss dit ingen har rätt att komma in utan vår tillåtelse.

Med sunda gränser kan vi skydda oss mot människor som skulle kunna ta kontroll över oss – alltifrån okända personer till vänner, föräldrar, makar eller barn.

 

Hur ser dina gränser ut? Har du några?

 

uppföljning med mer kring sunda gränser på tisdag 🙂