Bekymmer och garnnystan ….

Tänker på en liten snutt som Winston Churchill skrev, kommer inte ihåg när den skrevs eller var jag läst den.

”När jag tänker tillbaks på alla bekymmer, minns jag historien om en gammal man som på sin dödsbädd sa att han haft en förfärlig massa bekymmer i livet, och att de flesta aldrig hade ägt rum” !!!

 

Ett garnnystan tar inte mycket plats – det ligger klart att användas när det behövs. Man nystar en bit i taget, precis så mycket som behövs och inte mer.

Men ett garnnystan som nystar upp sig kan sprida sig över ett helt rum. Det blir en trasslig härva, som skapar oreda och förvirring.

När jag tar livet en dag i sänder, är jag som ett garnnystan –  Tankar, känslor och kunskaper finns till hands när jag behöver dem.

Men är jag orolig och bekymrad, blir jag som en trasslig garnhärva –  Då trasslar jag in mig i mig själv, tankarna skingras och mina känslor blir ofta förvirrade.

Ängslan gör tillvaron trasslig och orolig.

Då är det bästa jag kan göra att lägga min oro och ängslan åt sidan – att nysta upp garnhärvan och återgå till nuet.

På det viset är jag redo för varje ny situation och jag kommer aldrig att behöva ta i tu med mer än jag förmår klara av. 🙂

Oroar jag mig över någonting som kan trassla till min tillvaro idag? 🙂