Ilska kan vara ett hot …

… mot nykterheten; den kan också ge problem i relationer till andra människor.

Många tillfrisknande personer talar om att en av de svåraste sakerna är att hantera ilska. Problem med ilska kan uppkomma av flera olika anledningar.

I vissa fall kan det bero på den ilska jag har mot mig själv för de problem mitt beroende har gett mig. Det som händer då är att jag riktar min ilska mot andra och beskyller dem för mina känslor.

Eller så har jag lärt mig hantera ilska på sätt som inte är hälsosamma för mig eller andra människor. Jag kan tex impulsivt uttrycka min ilska mot andra i ord eller handgripligheter, eller så behåller jag min ilska inom mig och låter den långsamt fyllas på…..

Andra gånger kan min ilska bero på ett förvrängt sätt att se på olika situationer. Detta kan vara vanligt hos personer som är lättprovocerade och som hittar många människor eller anledningar att bli arg på.

Här följer några steg som kan vara till hjälp i att lära sig förstå, känna igen och hantera ilskan på konstruktiva sätt.

1 KÄNN IGEN ILSKAN – Bli medveten om när jag är arg. Hur visar sig min ilska? Leta fram tecken på ilska. Fysiska-tecken kan vara huvudvärk, spänd käke, nacke, spänd mage eller att jag talar snabbt. Psyksiska-tecken kan vara fantasier om hämnd, flera tankar på att dricka eller ta droger, depression. Tecken i beteendet kan varar att jag oftare argumenterar med andra, avsiktligt undviker andra, eller visar aggressivt beteende i mina relationer med andra. Vilka är mina typiska tecken på ilska?

2 TA REDA PÅ MÖJLIGA ORSAKER TILL MIN ILSKA – Undersök alla de faktorer som bidrar till min ilska genom att ta reda på den situation som utlöste min ilska, vem mer som var inblandad och varför jag känner mig arg just vid detta tillfälle. Vilka är orsakerna till min ilska?

3 TA REDA PÅ HUR MIN ILSKA PÅVERKAR MIG SJÄLV OCH ANDRA – Undersök mina vanliga sätt att reagera på min ilska. Gör jag tex ingenting och låter ilskan fyllas på inom mig, far jag ut mot andra och hamnar i gräl eller slagsmål, försöker jag ignorera situationen eller mina arga känslor, talar jag om min ilska? Hur hanterar jag min ilska?

4 BESTÄM MIG FÖR BÄSTA SÄTTET ATT HANTERA MIN ILSKA

* Först måste jag avgöra om min ilska är berättigad. Det kan vara en överreaktion på en situation eller ett resultat av min ilska mot mig själv som jag felaktigt riktar mot andra. Om min ilska inte är berättigad försöker jag tala mig sjlv till rätta och lugna ner mig.

* Jag talar direkt med den personen jag är arg på.

* Jag talar med en tredje person för att få ur mig mina känslor och på så vis bättre kunna förstå situationern.

* Jag riktar min ilska mot konstruktiva aktiviteter. tex jogga, arbeta i trädgården eller ägnar mig åt någon annan fysisk aktivitet – som är ett fantastiskt sätt att kanalisera ilska på!

* Jag försöker ändra mina tankar. tex från ”Jag är förbannad på dig för att ….” till ”Det är tråkigt att det hände, men jag behöver inte vara arg”.

* Jag låter inte ilskan byggas upp. Gör en ”ilskekontroll” varje kväll för att försäkra mig om att jag inte bygger upp ilska eller bitterhet.

5 FÖRUTSE VAD RESULTATET BLIR AV MITT SÄTT ATT HANTERA ILSKA – Vilket alternativ passar bäst för den nuvarande situationen? Vad kommer troligen att hända om jag väljer just detta alternativ? Vad skall jag göra om det inte hjälper mig att bli av med min ilska?

Det är ju så mycket skönare att leva utan att gå omkring och vara arg eller hela tiden hitta någonting att störa sig på .. eller hur?!

Jag har så mycket att vara tacksam över, just idag väljer jag att fokusera på det och på alla mina goa vänner 🙂