Salva för såren

Vi äger slavor, effektiva salvor för våra alkoholistiska sår.

Salvor som tron på en utveckling i riktining mot det Goda.

Salvor som Tillit Hopp och Kärlek till människor företeelser och händelser.

Tacksamhet – ger oss tron på hoppet och kärleken. Vi skriver upp vad vi är tacksamma över och byter ut den självömkan vi för tillfället känner mot den läkande Tacksamheten.

Accepterandet – ersätter den destruktiva bitterheten och ger oss Sinnesro. Vi ger upp när vi inser att vi valt en oframkomlig väg, Accepterar, och väljer en ny väg i riktning mot vårt mål.

Tillit – tron är effektivt mot rädsla. Det är en stor styrka att kunna ana att det finns en kraft, som älskar mig så mycket att jag fortfarande är i livet.

Ärlighet – kräver mod. Det krävs mod för att tala sanning. Den omutlige som vågar säga sanningen till sig själv och andra upptäcker ofta att hon besparat sig mycket mycket obehag genom sin ärlighet.

Sanningen säger jag till mig själv om mitt eget beteende ! 

Jag försöker låta bli att berättar någonting om någon om jag inte är säker på att denne skulle vilja ha det berättat.

Jag har inte råd med min egen eller andras oärlighet.

Vi bär varandra

Dina ögon vittnade om hur ångesten rev i din själ.

-Något har hänt, sa du, det är inte ok med mig. Jag föll igenom och har varit på botten i två dygn.

-Vågar jag komma, kan jag med att sitta med i kväll……

Det hade gått för bra, för många stora drömmar slagit in och människor du älskar har vågat lita på och komma nära igen och ….  och pengar.

På fel plats vid fel tidpunkt med för mycket pengar och du föll. Det gick fort, mycket fort och snabbt var de där igen … kompisarna från då med grejerna från förr…..

Du bröt och  du kom, du kom till oss i kvällen och för dig och oss är det just den handlingen som räknas. Du blir frisk i erkännandet.  Utlämnadet av ångesten och tårarna  ger dig styrkan att sluta och börja om.

Du vet vad som fungerar, gör det igen!

Min själ fylldes av tårar för dig  Min egen stora rädsla stod där framför mig och jag bar den med i hjärtat  in i natten. Och jag blir i stunden räddad av ditt fall, så fungerar det, vi hjälper varandra – jag med mitt och du med ditt.

När jag är svag finns ni där att bära mig, när du är svag finns vi här att bära vi dig.

……………….

Återfallet kräver att vi jobbar med det som gick galet, vi vet i efterhand vad vi missat och vad vi föll på.

”Sjukdomen alkoholism ;Återfallsprocessen” av Gudni Stefansson kan vara en stor hjälp på väg upp igen.

Finns att beställa

http://www.12.is/6b.html 

Något mycket gammalt ….

… är som nytt och blivit mitt, kanske kan bli ditt ….

Var sann i ditt tal

Mina ord är en kraft, som jag skapar. Genom orden visar jag Vad jag vill Vad jag drömmer Vad jag känner Vem jag egentligen är. Ordet är en kraft. Med den har jag makt att uttrycka mig och kommunicera, att tänka och därmed framkalla händelser i mitt liv. De kan skapa smärta eller kärlek, befria mig eller förslava mig.

Om jag kan vara sann i mitt tal kan det ge mig  personlig frihet. Det kan avlägsna rädslan och förvandla den till glädje och kärlek.

Ta ingenting personligt

Det som händer omkring mig ska jag inte ta personligt, om det inte är så att jag gjort något fel. Ingenting andra människor gör beror på mig. Det beror på dem själva. När jag tar saker och ting personligt känner jag mig förorättad och reagerar med att försvar mina uppfattningar och skapar konflikter.

Jag är aldrig ansvarig för andras handlingar – bara för mina egna

Om jag följer detta kan jag leva med fullkomligt öppet hjärta. Jag kan säga ”Jag älskar dig” utan rädsla att bli bortstött. Jag kan be om det jag behöver. Jag kan säga ja eller nej – vilket jag vill – utan att få skuldkänslor och utan att döma mig själv.

Jag kan välja att alltid följa mitt hjärta.

Ta ingenting för givet

Jag skall försöka att inte ta vare sig livet eller mina relationer för givet. När jag tar för givet skapar jag mig förväntningar, som kanske inte alls stämmer överens med hur verkligheten ser ut, både negativa som positiva förväntningar. Jag måste våga fråga när jag är osäker eller inte riktigt förstår hur saker och ting ligger till, då behöver jag inte ta dem för givet.

Med tydlig kommunikation kommer alla mina relationer att förändras, inte bara till den jag älskar utan även till alla andra.

Gör alltid ditt bästa

Jag gör alltid mitt bästa, varken mer eller mindre, under alla omständigheter.

Mitt bästa kan skifta, som mitt humör kan skifta från ena stunden till den andra, från ena timmen till den andra, om jag är sjuk eller trött skiftar mitt bästa. Men om jag alltid försöker göra mitt bästa oavsett tillstånd, vet jag att jag alltid gjort vad jag kan.

Om jag anstränger mig för mycket för att göra mer än mitt bästa gör jag av med min energi och till slut räcker inte mitt bästa – jag går till överdrift tröttar ut min kropp och motarbetar mig själv.

Gör jag mindre än mitt bästa utsätter jag mig för besvikelser, självkritik, skuldkänslor och ånger.

”Det blev som det blev,  jag gjorde mitt bästa efter mina förutsättningar just då”

……………………………………

Toltekernas andliga kunskaper har sin upprinnelse i samma ursprungliga sanning som alla mysterietraditioner i hela välden. Samtidigt som den är andlig har den mycket träffande kallats ett sätt att leva, ett sätt som utmärks av att lycka och kärlek aldrig är långt borta.

Man hittar ständigt spår av världens alla olika andliga traditioner i våra 12-steg …….

Jag försöker använda mig av dessa 4 punkter och bara genom ha första punkten närvarande i min dag händer massor !!!!

Livet är spännande !

…………..

Kom till mig för länge sedan genom tips om den fantastiska boken

”Fyra grundstenar ….”

Don Miguel Ruiz

Hur ont gör det inte ….

att se mina egna svagheter, mina egna fel och brister.

Jag har vid flera tillfällen hört olika personer, som levt ett tag i och med        12-stegsprogrammet, tala om att de inte längre ser eller känner drogen som deras främsta  fiende. Missbruket är inte längre det de direkt för sitt krig emot …..

Kriget de för, striden de utkämpar är mot sig själv … sina karaktärs defekter som litteraturen kallar det,  mina personlighets problem väljer jag att kalla dem.

Och det är en strid, en kamp, en strävan jag kommer bära livet ut, då allt i livet är föränderligt  – tiden, världen, alla människor omkring mig – så även jag, mina förutsättningar, mitt liv och mina värderingar.

En del är uppenbara och självklara – andra kräver att  jag söker dem, letar och gräver fram …. ur mitt mörkaste mörka, ur mitt ljusaste ljusa, ur veka livet, ur min själ.

Att betrakta mig själv och mina personliga tillkortakommande kräver en hel del av mig själv.

Det gör ont att se och bekänna mina brister …. inför mig själv. Men det är mitt ansvar att gå igenom smärtan, ett ansvar som en förlängning på det ansvar jag har att sluta droga när jag kommit till insikt om min sjukdom.

Ett ansvar som är förutsättningen för mitt fortsatta tillfrisknande. Kommer jag inte tillrätta med mina brister och mina fel –lever jag med mig själv som jag alltid gjort, utan att utvecklas som person utan att låta min själ växa – är den enda skillnaden jag gjort i livet att sluta droga och då faller jag förr eller senare offer för den listige, falske och starke ……

Ju mer jag jobbar med att krympa en del mindre önskvärd beteenden och lära mig acceptera andra delar av mig själv, desto längre ifrån risken att fastna i min missbrukarpersonlighet kommer jag.

Ju renare från defekterna, ju närmare ett accepterande av mina mindre bra sidor – desto friare som människa.

Jag hittar mina styrkor, jag hittar mina glädjeämnen, jag hittar mig själv – då kan jag hitta dig och vi kan mötas.

Jag vill inte möta lögner, förnekelse, avund, högmod, girighet eller  vrede – jag vill möta dig, vill du möta mig ? 🙂