Ny dag Nytt år

Avsluta var dag och var färdig med den. I morgon är en ny dag. Börja den på rätt sätt.

Två av de mest meningslösa uttryck som finns är ”tänk om” och ”om inte”.

Vi slösar så mycket tid och energi på att tänka på vad vi kunde ha gjort och på att önska att vi handlat annorlunda. Vi fantiserar om hur det kunde ha gått, ”om inte ….”

Alla begår misstag. Om man ideligen ser tillbaka och önskar att gårdagen varit annorlunda, hindras man från att leva fullt ut i nuet.

Varje dag är en ny möjlighet, en ny dag, då vi kan börja om.

Det enda vi kan göra är att krama ur det här ögonblicket så mycket som möjligt och låta dropparna falla var de vill. Några kommer dunsta och några kommer skapa vackra regnbågar.

Visst kan jag lämna gårdagen och börja på nytt idag ! 🙂

All Kärlek & Gott Nytt År!!!

Jag ska gå dit ..

… min egen natur leder mig – det retar mig att behöva välja en annan vägledare ….

Vi kommer förbi många vägskäl på vår färd genom livet. Ibland finns det bara två vägar att välja på, ibland finns det fler.

Det kan vara svårt att välja, framför allt om våra vänner har valt en väg som vi vet är riskabel. När det händer, kan vi välja att gå vår egen väg utan dem.

Om de  hånar eller häcklar oss för vårt vägval, ska vi komma ihåg att de är lika ängsliga som vi för hur deras vänner skall reagera.

Vi kan inte leva någon annans liv. Om vi skulle ta ledningen, måste vi inse att en sann ledare följer den väg som han vet är den rätta för honom, och han bryr sig inte om att han kanske inte får sällskap av de andra.

Vi kan låta våra medmänniskor leva sina liv utan oss, om den väg de valt inte passar oss.

Vi kan gå vår väg med högburet huvud, stolta över att inte ha låtit andra människors frukan styra vårt vägval.

Har jag valt min egen väg den senaste tiden?

Att läka din relation

Relationer där båda är i tillfrisknande kan förflytta berg!!

För den som tillfrisknar från ett kemiskt beroende ligger främsta fokuseringen på beroendet, men snart blir det tydligt att tillfrisknandet inte sker i isolering. Det främsta bekymret för den andra parten, som tillfrisknar från medberoendet, är att läka och återuppbygga relationer.

Alltför ofta går par sina egna, skilda vägar i tillfrisknandet. Ja, tillfrisknande behöver vara ett personligt åtagande med sin egen personliga plan. MEN även par kan växa i tillfrisknandet, om de använder vissa verktyg och delar med sig för att bygga en stark relation!

Här är sju steg som kan vara till hjälp för att få din relation att bli starkare

1. SAMARBETA ISTÄLLET FÖR ATT TÄVLA

Par, som kämpar mot beroende och medberoende är vana att skylla sina problem på varandra. Man ger sig ofta in i diskussioner med avsikt att vinna eller uppmärksammas som den som har ”rätt”. En sån här tävlan skapar lätt en atmosfär av misstroende, just för att det alltid finns en vinnare och en förlorare. Man kan ha olika syn och båda kan ha ”rätt”. Samarbete betyder att stödja varandra även om man nödvändigtvis inte är överens.

2. PRAKTISERA RÄTTVIS KAMP

I ett gräl, försök stanna kvar i ämnet och ta itu med problemet så snart som möjligt. Ofta orsakas mer skada när orsaken till grälet ändras till bitterhet från det förgågna. Detta gäller främst par där relationen har en historia av besvikelser, brutna löften och smärtsamma minnen. Om det är så, måste du arbeta med att läka bitterheten från det förgågna så att ni undviker att dispyter idag för fram olösta problem från det förflutna. Helt enkelt så; att ni diskuterar det problem som uppstått NU utan att dra in gamla oförrätter som legat på jäsning.

3. TALA OM VAD DU TÄNKER – GÖR INGA ANTAGANDEN

Sund kommunikation är ofta ett problem hos tillfrisknande par, mycket på grund av den bristande tilliten i det förflutna. Vi är inte vana vid att tala igenom problem och ställa frågor. Kommunikationen har stagnerat eller blivit labil.

En stor fara i en relation är att jag förväntar mig att min partner kan läsa mina tankar … eller vet vad jag behöver. En annan fara är att jag tror mig veta varför min partner agerade som han gjorde och genom att dra negativa slutledningar utan att först ta reda på fakta. Jag kanske tar för givet att jag vet vad min partner tänker och därigenom börjar fatta beslut för honom eller henne. Förändringar som kommer i tillfrisknandet kan orsaka kommunikationsproblem när roller börjar förändras. T ex när en beroende kanske genomgår en förändring från ett mer passivt förhållningssätt till en ny ”bry sig om” – attityd som då kan uppfattas som  personen ”lägger sig i” och är till ”besvär”

Det måste råda en viss balans. Båda sidor måste tala om vad de tänker. Du må vara hur mottaglig eller lyhörd som helst – men tillåt din partner att tala för sig själv.

4. HÅLL ANDRA MÄNNISKOR, FÖRPLIKTELSER OCH TVÅNG UTANFÖR RELATIONEN

När otillfredställelse börjar visa sig i relationen, kanske du söker förtrogna utanför för att söka känslomässigt stöd. Trots att det är viktigt med uppmuntran från vänner, så får barn INTE placeras i vuxenroller och användas som olämpligt stöd. Gör också klart för dig själv att du inte låter stöd utifrån ersätta öppen och ärlig kommunikation mellan dig och din partner.

Beroende utvecklar ett mönster att utplåna känslomässiga problem med kemiska medel eller beteende och det är lätt att i tillfrisknandet ersätta detta med ett annat tvångsmässigt beteede.

Kom ihåg att ”kemiska medel” arbetsnarkomani, grälsjuka eller drömmen om andra relationer också kan vara sätt att undvika förtrolighet.

5. BRYT MÖNSTER AV ISOLERING – ENSAMHET

Beroende kännetecknas av isolering. Men relationer utvecklas inte i isolering. Ett sätt att ta med sig tillfrisknandet hem är att tala och lära sig kommunicera som ett par och som en familj.

Även ”friska” par 🙂 , tar sig ofta inte tillräckligt med tid för förtroliga samtal.

Familjer där en familjemedlem håller på att tillfriskna, tillbringar kanske inte meningsfull tid tillsammans och samtal kan verka onaturliga och ansträngda. Närhet och samvaro kan ha saknats länge och är ofta svårt att få tillbaks, det tar tid och hårt arbete att bryta isolering och känna sig tillfreds i relationen. Ser man realistiskt på det är det ju också så att tiden som läggs ner för att arbeta med relationen kommer att behöva kompromissa med andra krav – men använd energin, så snart det går till att återförenas!!

6. OMPLANERA OCH ÅTERSKAPA FAMILJE – OCH RELATIONSRITUALER

Familjeritualer – födelsedagar, semestrar, måltider osv styrker och bygger relationer. Att bygga upp ritualer i våra liv ger oss förutsägbarhet, stadga, minnen och stabilitet. Men ritualer kan också vara en källa till stress i familjer, eftersom det är en tid när vi behöver kompromissa. För familjer i tillfrisknande kan det ofta finnas negativa minnen förknippade med vissa ritualer – högtider – så de kanske behöver förändras.

Tänk igenom vad du behöver för ritualer – vad fungerar för dig idag, vad passar och vad passar inte. Ritualer är mycket viktiga och det lönar sig att ta sig tid för att omplanera dem, för att förhöja dina relationer. Tala sedan med din partner och se vad han eller hon kommit fram till, vad han eller hon behöver och hitta er väg tillsammans.

7. UPPRÄTTA EN BALANS

Att återuppbygga en relation är hårt arbete. Vårda relationen genom att balansera det hårda arbetet med lust och lekfullhet. Ta ”time-out” – det måste vara ok att engagera sig i andra aktiviteter. Alltför stort fokus på arbete berövar relationen på passion; lekfulla spontana aktiviteter utlöser passion 🙂 så det är viktigt att ge dem tid

Kom ihåg att du befäster ditt åtagande i relationen genom dina handlingar och hur du tar dig tid – inte genom att tala om ditt åtagande.

Älska varandra, var rädda om varandra – det är inte tanken som räknas – det är handlingen 🙂

önskar a o m all lycka

”I den värld ….

… vi lever drabbas alla av sorg, och sorgen åtföljs inte sällan av ångest. Det är kanske något som är omöjligt att komma över helt och hållet, annat än med tiden.”

”Abraham Lincoln”

Tiden kanske läker alla sår – eller också inte. Det beror på hur vi utnyttjar tiden. Om vi förnekar vår sorg, eller försöker smita ifrån den, eller hoppas att den ska gå över av sig själv – då blir vi olyckliga.

Men om vi tar itu med den, bearbetar den och ger uttryck för den på ett sunt sätt, då kommer vi att förvandlas av själva sorgen. Vi känner fortfarande av av förlusten, men den börjar göra mindre ont …

Man kan uttrycka sin sorg på många sätt. Att gråta är nog ett av de sundaste. Det är bra att gråta för alla, även för män, för då lättar spänningen och pressen och  man känner sig lite lugnare efteråt.

Det är sant att tårar helar.

Att bli arg och ge uttryck för sin vrede på ett sunt sätt hjälper oss att läka såren efter en förlust, även om det låter konstigt. Men med tiden, och om vi vågar ge uttryck åt våra känslor, kommer såren faktiskt att läka och vi kan bära minnet som en tillgång i vårt hjärta.

Hur kan jag på ett sunt sätt ge uttryck åt min saknad o vrede över en förlust?

Kärleken är …..

… så funtad att om man ger bort den, har man mera kvar.

 

En förutsättning för att man skall kunna ge bort, är att någon tar emot. Många av oss har fått lära sig att det inte är fint att ta emot och därför förringar vi det beröm vi får av andra.

”Jasså, den här gamla trasan, den köpte jag på loppis för nästan ingenting.” Om vi svarar på det viset på en komplimang, blir den som beundrar vårt utseende med stor säkerhet sårad.

Om ingen vill ta emot, kan man inte heller ge bort något.

Vi  måste lära oss att ta emot på rätt sätt. Tillvaron blir inte fullständig utan människor som tar emot.

När någon ger oss kärlek, beröm eller en gåva av något slag, skall vi visa vår uppskattning genom att säga tack, och vi skall inte fundera över om vi har gjort oss förtjänta av det

 

Kan jag ta emot det jag får i samma anda som man ger det till mig? 🙂

 

 

KNÖLAR I BRÖSTEN ….

….. knyts till alkohol

Unga kvinnor med bröstcancer i familjen kan minska sin risk för godartade cystor i brösten genom att undvika alkohol. Det tror amerikanska forskare.

Såväl högt som måttligt alkoholintag har tidigare kopplats till ökad risk för bröstcancer.

Nu publiceras en studie i tidskriften Cancer som pekar mot att unga kvinnor vars nära släktingar drabbats av bröstcancer kan minska risken för godartade cystor i brösten – en känd riskfaktor för bröstcancer – genom att vara försiktiga med alkohol.

 I studien kommer forskarna fram till att unga kvinnor som hade bröstcancer i familjen och drack mer alkohol än en mängd som motsvarade sju glas vin per vecka hade mer än dubbelt så hög relativ risk för godartade cystor, jämfört med dem som drack mindre än så.

Studien bygger på data från studien Growing up today study, där amerikanska flickor som 1996 var 9-15 år har följts fram till 2007.

2005 och 2007 rapporterade 67 av de 6 888 studiepersonerna att de hade drabbats av godartade cystor i brösten.

De unga kvinnorna uppgav också hur mycket alkohol de drack. Dessutom rapporterade deras mammor om eventuell bröstcancer i familjen.

Av resultaten drar forskarna slutsatsen att unga kvinnor med bröstcancer i familjen kanske kan minska sin risk för att drabbas av godartade cystor i brösten genom att undvika att dricka alkohol.

Hos unga kvinnor som inte hade nära släktingar som hade drabbats av cancer hade andra faktorer än alkoholintag betydelse för risken att drabbas av cystor – till exempel midjemått, längd och BMI i barndomen.

Bakom studien står bland andra forskare vid Harvard Medical School i Massachusetts, USA.

Läs abstract:

Katrin Trysell