Kvinnor skadas snabbare

Kvinnors serotoninsystem i hjärnan skadas snabbare av alkohol än mäns

Nyhet: 2011-11-09

Redan efter fyra års problematiskt drickande ses en markant nedsatt funktion i serotoninsystemet hos kvinnor, som reglerar bland annat impulskontroll och sinnesstämning. Hos män ses motsvarande skada först efter 12 år. Detta visar aktuell tvärvetenskaplig forskning från Psykologiska institutionen och Sahlgrenska akademin.

http://www.gu.se/

Det är forskargruppen i det tvärvetenskapliga projektet Göteborg Alcohol Research Project (GARP) som för första gången studerat tre av hjärnans centrala transmittorsubstanser hos en och samma individ hos en grupp kvinnor och män med alkoholberoende. Resultaten av studien presenteras i januari år 2012 i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

– Med hjälp av så kallad neuroendokrin teknik har vi funnit att det främst är det serotonerga systemet i hjärnan som blir kraftigt försämrat av alkohol, det vill säga det system som reglerar bland annat impulskontroll och vår sinnesstämning, säger Kristina Berglund, forskare vid Psykologiska institutionen och representant för forskargruppen.

Såväl män som kvinnor påverkas negativt men kvinnor drabbas mycket snabbare. Resultaten visar att kvinnor hade en 50 procentig minskning av serotoninfunktionen redan efter fyra år med problematisk alkoholkonsumtion medan männens funktion halverades först efter 12 år.

– Det är viktigt att notera att skadorna blir lika allvarliga hos män som kvinnor även om tidsförloppen är olika. Det är ännu oklart om hjärnans serotoninsystem kan återhämta sig men det finns forskning som pekar på att andra skador i hjärnan kan läka ut efter längre tids nykterhet, säger Ulf Berggren vid Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Det är känt sedan länge att kvinnor är mer känsliga för alkoholens effekter. Men att även de kemiska ämnena i hjärnan är mer lättpåverkade är nytt, enligt Kristina Berglund, forskargruppens representant vid psykologiska institutionen.

TT: Varför är kvinnor känsligare?

– Alkohol är vattenlösligt. Och eftersom kvinnor består av mer fett blir alkoholen mer koncentrerad i våra kroppar. Dessutom är vi mindre, säger Berglund.

– Kvinnor och män bryter också ner alkohol på olika sätt i kroppen.

Hon poängterar att undersökningen måste följas upp med ytterligare studier för att se om hypotesen håller.

De personer som ingick i studien drack ungefär lika mycket alkohol oavsett kön – cirka tolv flaskor vin i veckan. De fick själva definiera hur länge de haft ett problematiskt drickande.

Resultatet av studien publiceras i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research nästa år.

Förskönande alkoholbild …

Reklam för öl, vin och sprit har ökat under de två senaste åren, det tycker sex av tio svenskar i en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av IQ.

Investeringarna i alkoholreklam har exploderat under de senaste två åren och var uppe i drygt 667 miljoner kronor 2010, enligt Sifo Reklammätningar. Samtidigt visar IQ:s färska undersökning att två av tre svenskar tycker att reklam för alkohol är förskönande.

– Forskning visar att alkoholreklam leder till ökad konsumtion bland unga, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ, till dagensmedia.se.

Bland personer mellan 16 och 29 år tycker majoriteten av de deltagande i undersökningen att reklamen uppmanar till bruk av alkohol. Magnus Jägerskog påminner om att marknadsföring av alkohol inte får riktas till barn eller ungdomar under 25 år.

– Det är olagligt. Branschen har rekommendationer för hur reklamen ska utformas. Men det är viktigt med en ständig dialog och att jobba aktivt med utformningen av kommunikationen, så att den inte riktas till personer under 25 år, säger han, säger han.

Vad kan den ökande alkoholreklamen få för konsekvenser?

– Det kan ingen säkert svara på. Men forskningen visar på ett samband, att ökad alkoholreklam leder till ökad alkoholkonsumtion, vilket leder till ett antal negativa konsekvenser. Jag brukar säga att glaset är dubbelbottnat. För de allra flesta är alkohol något positivt som förknippas med fest, men det finns också en baksida. Bland annat har 1 av 5 svenska barn föräldrar som dricker för mycket, säger Magnus Jägerskog.

Undersökningen omfattar 1 616 webbaserade intervjuer med svenskar, 16 år eller äldre.

Av: Erik Strömberg

http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3339108.ece

Läs också

http://www.iq.se/content/press/pressmeddelanden.aspx?id=702058