Upptäckt gen kan skvallra om alkoholism

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat en gen som är vanligast hos alkoholberoende personer som dör i förtid och som svarar dåligt på vårdinsatser.

Forskningen visar att alkoholberoende som har genvarianten löper tio gånger så stor risk för en förtidig död jämfört med andra.

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin och vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet som har påvisat sambandet mellan förtidig död hos alkoholberoende och bärare av den speciella genvarianten som sitter i hjärnans belöningssytem.

Forskarna har också påvisat att de som bär på den speciella genvarianten för dopamin D2 receptorn och är alkoholberoende uppvisar en väsentligt högre tendens att återfalla i drickande, även om de genomgått professionella vårdinsatser och psykologiskt utformad behandling.

Att bärarna av den här genen svarar dåligt på vårdinsatser det tror forskarna är anledningen till att så många i den här gruppen dör i förtid.

Kroppen och psyket får helt enkelt allt för få viloperioder från alkoholen.

En följd av forskarrönen är att man nu vill utveckla metoder för att tidigt identifiera och sätta in stödinsatser för alkoholberoende som bär på den speciella genvarianten.

Ulf Bergren är en av göteborgsforskarna som arbetat kring genvarianten.

Han säger till Västekot att hela 30 procent av normalbefolkningen bär på den här genvarianten.

Men eftersom mindre än tio procent av befolkningen hamnar i ett alkoholberoende så är det inte enbart den funna genvarianten som styr dryckesvanorna hos den enskilda människan, menar Ulf Berggren.

Tommy Johansson

Publicerat: kl 15:56 , Nyheter P4 Göteborg