Det finns ….

… två sorters slavar. De som är fångar i missbruket och de som är fångar i avundsjukan.

Inga känslor vållar oss större lidande eller stjäl mer tid av oss än avundsjukan. När vi är avundsjuka känner vi oss aldrig fria från stress … därför avundsjukan tar aldrig semester. Shakespeare kallade avundsjukan ”den gröna sjukdomen”. Avundsjukan gör berg av sandkorn.

När vi är avundsjuka på andra, framför allt på medlemmar av vår egen familj eller de i vår absoluta närhet, blir vi blinda för det goda vi annars skulle se hos andra människor. Då plockar vi ogräsbuketter i stället för att njuta av de vackra blommor livet bjuder.

Istället för att vara avundsjuka på andra människors begåvning eller ägodelar borde vi uppskatta våra egna värdefulla egenskaper  .. det hos oss som ingen annan människa äger på exakt samma sätt.

Vilka rikedomar bär jag inom mig och vilka rikedomar har jag runt omkring mig ? 🙂