Att du mår som …

… du gör just nu, beror på vilka tankar du tänker.

Goda tankar är som klara färger i en tavla. Negativa tankar är mörka och dystra.

Varje dag målar vi tavlor av vårt liv med våra tankar. Om vi tar ett par steg bakåt och betraktar duken ser vi om tavlan skimrar i ljusa, klara färger eller om den är dyster och livlös som ett mörkt moln.

Våra tankar har förmågan att skänka oss glädje eller sorg beroende på vad vi förväntar oss av omgivningen.

Vi väljer själva hur vi vill att vårt liv skall gestalta sig. Eftersom vi målar en ny tavla varje dag står det oss fritt att ändra på det vi inte tycker om. Kan det finnas något bättre tillfälle än just NU….. 🙂 ?

Är det något jag vill ändra i min tillvaro idag?

För de flesta ….

…. normala människor innebär det här med att dricka alkohol … feststämning,  mysiga middagar, trevlig sällskap och att fantasin fullkomligen flödar.

Det betyder en befrielse från bekymmer, tristess och oro. Det är glatt umgänge med vänner och en känsla av att livet är gott.

Men så var det INTE för alkoholisten under den där sista tiden av tvångsmässigt drickande.

De gamla njutningarna var helt borta. De var endast minnen. Aldrig kunde alkoholisten på nytt fånga de härliga ögonblicken från förr. Han/Hon hade en envis längtan efter att få njuta av livet så som de en gång fått göra och var besatt av tanken att något nytt under skulle ge dem kontroll och pånytt låta dem njuta av livet på det sättet.

Det blev alltid ännu ett försök – och ännu ett misslyckande.

jag tycker att denna text, tagen ur Stora Boken, på ett väldigt tydligt sätt visar och beskriver denna själsliga åkomma, alkoholism – fysisk allergi och mental besatthet. De flesta har varit ovilliga att erkänna sig som riktiga alkoholister. Ingen människa tycker om att tänka på sig själv som kroppsligen och själsligen olika alla andra. Det är därför inte speciellt förvånande att att dryckesbanorna kännetecknats av otaliga fåfänga försök att bevisa att vi kunde dricka som alla andra.

Varje människa som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att en dag på något sätt och med full kontroll  kunna njuta av att dricka, som alla andra människor. Livkraften hos denna illusion är förvånande. Många håller fast vid den, ända fram till dödens eller vansinnets rand.

Om vi inte benådas av ynnesten att inse att vi har en sjukdom, tar vårt ansvar och inleder arbetet med att hålla oss symptomfria.