Sann ödmjukhet ….

 kommer inte gratis och är ingenting jag själv kan bestämma mig  för att  få och ödmjuk är inte heller någonting  jag själv kan bestämma mig för att vara.

Det är resultatet av att jag tittar på mig själv och är villig att förändra och ofta förknippat med stor ansträngning och stort mod.

När jag av egen kraft anstränger mig att vara ödmjuk – det jag tror är att vara ödmjuk – är undfallande, backar i diskussioner, sväljer och ler, villig att ge upp o inte tar strid, agerar återhållsamt för att verka balanserad, uttrycker min medvetenhet om mina begränsningar  och är en ”god” människa —– då spelar jag.

All den kraft som går åt till detta spel, tar förr eller senare slut och då exploderar mitt tålamod i raseri alternativt leder det mig in i någon form av depressionsliknande tillstånd.

Den ödmjukhet jag tillskriver mig och jag ”spelar” av egen kraft är den falska.

Sann ödmjukhet ligger i betraktarens ögon, jag kan inte se min egen, men jag ser din 🙂

Sann ödmjukhet är att vara fri från rädslor, fri från att låta mina rädslor styra mig och då jag vågar lämna över utan att själv försöka styra allt . Den kommer av att jag ser vilka mina rädslor är och på så vis också gör dem mindre, den är liksom min andliga status en färskvara som jag måste arbeta med.

Vad kan jag göra för att bli en bättre människa för mig själv och andra ?