HJÄRNSJUKDOM

Detta stärker min egen tes om att beroendet är en, inte bara genetiskt medfödd skada som aktiveras först när du häller alkohol på den, utan  en känslomässig skada  vi lever med och som visar sig i vårt beteende och i vårt sätt att förhålla oss känslomässigt till livet INNAN alkoholen kom som en utlösare av vår genetiska sjukdom

Läs texten nedan

 

NY DEFINITION AV BEROENDE FRÅN AMERIKANSKT LÄKARFÖRBUND

Beroendet är en kronisk hjärnsjukdom och inte bara ett beteendeproblem relaterat till för mycket alkohol, narkotika, spel eller sex. Det är grunden i en ny definition av beroende skapad av ett amerikanskt läkarförbund med fokus på beroendesjukdomar.

Det här är första gången som läkarförbundet The American Society of Addiction Medicine, ASAM, officiellt hävdar att beroende inte bara är relaterat till problematiskt användande av någon substans.

– I grunden är inte beroende bara ett socialt problem eller ett moraliskt problem eller ett kriminellt problem. Det är ett problem i hjärnan vars beteende manifesteras i alla de här andra områdena, säger Michael Miller, ansvarig för framtagandet av den nya definitionen, i ett pressmeddelande.

Enligt den nya definitionen är beroende en primär sjukdom och alltså inte ett resultat av andra orsaker så som emotionella eller psykiatriska problem. Beroende anses även vara en kronisk sjukdom, vilket innebär att den måste behandlas under hela livet.

Bakgrunden till den nya definitionen är de senaste tjugo årens framsteg inom neurovetenskapen, som visar att beroendesjukdomar leder till förändringar i hjärnan som ersätter hälsosamma beteenden med missbruksbeteenden. Även impulskontrollen och bedömningsförmågan påverkas av sjukdomen, vilket leder till en dysfunktionell strävan efter belöning i form av alkohol och andra droger.

Enligt ASAM kan den beroende inte själv välja att avstå från antisociala eller farliga beteenden, eftersom beroendet stör tänkandet, kännandet och uppfattningsförmågan.

– Så, vi måste sluta moralisera, skuldbelägga, kontrollera eller le hånfullt åt personen som har beroendesjukdomen, och börja skapa möjligheter för individer och familjer att få hjälp och tillhandahålla hjälp att välja rätt behandling, säger Michael Miller.

Jenny Stadig

ACCENTMAGASIN.SE

http://www.accentmagasin.se/2011/08/ny-definition-av-beroende-fran-amerikanskt-lakarforbund%C2%A0/

Kommentera