TORRFULL ….

… visst låter det fult och hemskt  ….

Ordet och begreppet torrfylla ser och hör man lite här och där och i olika betydelser. En del använder begreppet då man menar att någon berusar sig på tabletter, knaprar i sig fylla – torrfylla. Andra använder det som skällsord för att nedvärdera någon annan – den eller den är torrfull = grinig och jävlig i största allmänhet … och kanske mot mig i synnerhet .

Jag använder det i meningen att vara inne i en återfallsprocess, samma beteende och samma livsstil som tidigare, och det kan du vara oavsett vilket problem eller sjukdom du anser dig ha och som du medvetet arbetar för att leva fri från. Det finns dock sjukdomar och tillstånd där det kan vara förenat med absolut livsfara att inte kunna bryta en återfallsprocess; för någon med sjukdomen ALKOHOLISM är det så.

Att hamna i en återfallsprocess förutsätter att man varit i tillfrisknande i annat fall fortsätter man endast sitt drickande, som ser jag det.

En återfallsprocess som inte bryts behöver inte sluta i ett återfall i drickandet eller drogandet – det kan i andra fall sluta i psykisksjukdom, vanligen depression, eller  i självmord.

Som alla kan förstå är det av yttersta vikt att kunna häva/bryta återfallsprocessen, men hur gör man det?

Återfallet är ingen plötslig händelse. Vägen dit är kantad av varningssignaler. Återfallet börjar inte med det första glaset eller den första tabletten. Det är slutpunkten på en ibland lång, nedåtgående process.

Det gäller att kunna se att man är i den om man skall kunna ta sig ur den.

Och det kan man göra genom att lära sig känna igen sina varningssignaler och med varningssignaler menar jag då de signaler jag identifiera som  farliga för mig – de som jag använt som förevändning att dricka på tidigare ex ilska trötthet stress mm mm

Även om suget efter alkohol inte finns skapas det till slut av min tillbakagång i gamla tankar, gamla mönster, mitt gamla sätt att hantera situationer och människor.

Det är många känslor som man som nynykter skall kunna hantera utan dryckespauser som alternativ lösning och det gäller även den med lång nykterhet kommer när återfallprocessen är igång. Och igång kan den komma av många olika orsaker om jag inte är vaksam sköter min andliga hygien och är rädd om mig.

Mer eller mindre vanliga varningssignaler, man måste hitta sina egna.

Urspårning från programmet – jag tycker mig inte behöva gå på möten

Utmattning/Trötthet

Självömkan

Ilska

Ensamhet

Otålighet

Motsägelselusta

Tarzan-syndromet – nu klarar jag det här

Självbelåtenhet

Överdriven förväntan på min omgivning

Missköta min ekonomi

Återuppta kontakten med ”krogvänner” och

Utsätta mig för situationer och miljöer för att ”bevisa” för mig själv att jag är som alla andra

Döva mina känslor istället för att titta på dem

Vilja för mycket

Brist på tacksamhet

Att missköta mig i största allmänhet – slarva med maten, jäkta, slarva med motion

Du kan säkert hitta fler och andra, bra i så fall – då vet du hur de ser ut för dig – Dina varningssignaler som hjälper Dig att undvika ta den första.

Läs

Sjukdomen Alkoholism – Återfallsprocessen   – Gudni Stefánsson

Stora Boken  – AA

Leva Nykter    – T  Gorski

TORRFULL …..

… visst låter det fult och hemskt  ….

Ordet och begreppet torrfylla ser och hör man lite här och där och i olika betydelser. En del använder begreppet då man menar att någon berusar sig på tabletter, knaprar i sig fylla – torrfylla. Andra använder det som skällsord för att nedvärdera någon annan – den eller den är torrfull = grinig och jävlig i största allmänhet … och kanske mot mig i synnerhet .

Jag använder det i meningen att vara inne i en återfallsprocess, samma beteende och samma livsstil som tidigare, och det kan du vara oavsett vilket problem eller sjukdom du anser dig ha och som du medvetet arbetar för att leva fri från. Det finns dock sjukdomar och tillstånd där det kan vara förenat med absolut livsfara att inte kunna bryta en återfallsprocess; för någon med sjukdomen ALKOHOLISM är det så.

Att hamna i en återfallsprocess förutsätter att man varit i tillfrisknande i annat fall fortsätter man endast sitt drickande, som ser jag det.

En återfallsprocess som inte bryts behöver inte sluta i ett återfall i drickandet eller drogandet – det kan i andra fall sluta i psykisksjukdom, vanligen depression, eller  i självmord.

Som alla kan förstå är det av yttersta vikt att kunna häva/bryta återfallsprocessen, men hur gör man det?

Återfallet är ingen plötslig händelse. Vägen dit är kantad av varningssignaler. Återfallet börjar inte med det första glaset eller den första tabletten. Det är slutpunkten på en ibland lång, nedåtgående process.

Det gäller att kunna se att man är i den om man skall kunna ta sig ur den.

Och det kan man göra genom att lära sig känna igen sina varningssignaler och med varningssignaler menar jag då de signaler jag identifiera som  farliga för mig – de som jag använt som förevändning att dricka på tidigare ex ilska trötthet stress mm mm

Även om suget efter alkohol inte finns skapas det till slut av min tillbakagång i gamla tankar, gamla mönster, mitt gamla sätt att hantera situationer och människor.

Det är många känslor som man som nynykter skall kunna hantera utan dryckespauser som alternativ lösning och det gäller även den med lång nykterhet kommer när återfallprocessen är igång. Och igång kan den komma av många olika orsaker om jag inte är vaksam sköter min andliga hygien och är rädd om mig.

Mer eller mindre vanliga varningssignaler, man måste hitta sina egna.

Urspårning från programmet – jag tycker mig inte behöva gå på möten

Utmattning/Trötthet

Självömkan

Ilska

Ensamhet

Otålighet

Motsägelselusta

Tarzan-syndromet – nu klarar jag det här

Självbelåtenhet

Överdriven förväntan på min omgivning

Missköta min ekonomi

Återuppta kontakten med ”krogvänner” och

Utsätta mig för situationer och miljöer för att ”bevisa” för mig själv att jag är som alla andra

Döva mina känslor istället för att titta på dem

Vilja för mycket

Brist på tacksamhet

Att missköta mig i största allmänhet – slarva med maten, jäkta, slarva med motion

Du kan säkert hitta fler och andra, bra i så fall – då vet du hur de ser ut för dig – Dina varningssignaler som hjälper Dig att undvika ta den första.