Trots allt tro jag ….

… fortfarande att människorna är goda inners inne .

Anne Frank

Trots att Anne Frank var förföljd och hotad av utplåning kunde hon skriva så i sitt gömställe på vinden. Var hon naiv? Nej. Hon hyste en grundmurad tro på skapelsens godhet och på alla varelsers inneboende godhet, även de som förföljde och mördade hennes folk.

Trots sin ungdom var Anne Frank medveten om en sanning som vi ofta glömmer: att det inte är vad en människa gör som avgör om hon är ond eller god. Det hurdan hon är. Och i Anne Franks ögon var alla människor skapade till Guds avbild och följdakligen måste de vara goda innerst inne. Hon hade förmågan att under brutaliteten och hatet se Guds sanna skapelse.

En sådan tro och kärlek kan inte undgå att göra ett djupt intryck. Men man kan också lära sig något av det, och när våra syskon, våra föräldrar eller vårt barn gör oss illa, ska vi tänka på Anne Franks förmåga att se det goda Då kan vi bortse från de sårande handlingarna och förlåta.

Kan jag förlåta någon som har sårat mig idag ?

texten lånad ur ”Din är Dagen”