Medberoende …

… att vara medberoende  innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara SAMTIDIGT som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen.

Om man är medberoende i relationer till andra människor, tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteende än sina egna tankar och känslor. Som medberoende låter man en annan människas beteende styra ens eget sätt att vara. Man går helt upp i den andres problem och man kan uppleva att man till slut inte ”existerar” annat än när man uppoffrar sig för någon annan.

När man är medberoende är man så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man bryr sig så mycket om den andre att man glömmer sig själv.

Man har behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget inre liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre personen efter som man uppfattar personen som ansvarslös.

saxat från valet.se

Min egen reflektion är att medberoende också blir en typ av flykt, precis som missbruket är för någon som är beroende av droger eller alkohol. Du tar inte ansvar för ditt eget mående, ditt eget liv, på det sätt du skulle behöva. Det är tufft att leva med eller vid sidan av någon som missbrukar och det är tufft att fatta de beslut man behöver för att själv kunna leva ett bra liv. Det är du som är viktig i ditt liv, det är viktigt att du mår bra för att kunna ha möjlighet att leva ditt liv så som du vill leva just ditt liv.

Det är Ditt Liv.

Alanon  alanon.se

Vuxnabarn  acoa-sverige.org