Trots allt tro jag ….

… fortfarande att människorna är goda inners inne .

Anne Frank

Trots att Anne Frank var förföljd och hotad av utplåning kunde hon skriva så i sitt gömställe på vinden. Var hon naiv? Nej. Hon hyste en grundmurad tro på skapelsens godhet och på alla varelsers inneboende godhet, även de som förföljde och mördade hennes folk.

Trots sin ungdom var Anne Frank medveten om en sanning som vi ofta glömmer: att det inte är vad en människa gör som avgör om hon är ond eller god. Det hurdan hon är. Och i Anne Franks ögon var alla människor skapade till Guds avbild och följdakligen måste de vara goda innerst inne. Hon hade förmågan att under brutaliteten och hatet se Guds sanna skapelse.

En sådan tro och kärlek kan inte undgå att göra ett djupt intryck. Men man kan också lära sig något av det, och när våra syskon, våra föräldrar eller vårt barn gör oss illa, ska vi tänka på Anne Franks förmåga att se det goda Då kan vi bortse från de sårande handlingarna och förlåta.

Kan jag förlåta någon som har sårat mig idag ?

texten lånad ur ”Din är Dagen”

Ingenting inträffar ….

…. två gånger; vi råkar bara ut för samma typ av händelse igen.

Den här dagen kommer inte bli likadan som den igår. Och den kommer inte vara likadan som morgondagen. Varje dag är annorlunda och fylld av löften – vi kanske hittar en ny vän eller kanske lär vi oss något spännande av en någon vi träffar eller ur en bok.

Vissa saker som vi kommer att göra idag känns bekanta, på samma sätt som det kan kännas att spela ett spel för andra, tredje eller tionde gången. Men ändå är spelet nytt varje gång, därför att spelarna flyttar pjäserna på olika sätt över spelplanen.

Det spännande med den här dagen är att den är full av överraskningar. Ingenting vi gör, ingenting vi råkar ut för, inget av våra samtal kommer att upprepas på exakt samma sätt och det är är en påminnelse om att vi alla är unika.

Vilka upptäckter kommer jag att göra idag? 🙂

Det är när jag …

…  är ur den mörka kalla tunneln som det starka varma ljuset bländar mig så att jag får svårt att hitta, svårt att navigera rätt.

Det är svårt att bli problemfri, om det svåra och tunga har varit min följeslagare en längre tid.

Vad gör jag när allt en dag känns bra, när jag upptäcker att jag inte har någonting att kämpa mot eller med?

Om jag identifierar mig med det svåra och det tunga, vem är jag då när allt det är bortlyft? Det blir tomt och allt känns ensamt och meningslöst när jag inte lever i motvind.

Det är svårt att tillfriskna från sina problem, så svårt att många inte klarar det nya. Vi måste ha någonting att brottas med och skapar situationer som försätter oss i de känslor vi känner igen … muckar gräl, retar upp oss själva och i värsta fall återfaller vi.

Hur hittar jag rätt i det goda ljuset som bländar så? Håll i och håll ut tills jag vänjer mig, sakta ner farten lite tills jag ser vart jag är påväg och tills jag vet vart jag är påväg. Kolla in honom eller henne som kör före och kör efter. Hitta någonting att fylla all den tid jag upplever mig få över när jag inte längre stångas med mina problem. Skapa min bild av hur mitt problemfria liv kommer att se ut, vilka problem är borta, hur mår jag då, vad jag vill göra, hur jag vill leva, hur kommer mitt liv att se ut utan de problem jag vill vara utan ….

Om jag jag kan försöka se mig själv och mitt liv så som jag önskar det, så får jag någonting att hålla mig i när det nya känns jobbigt och svårt och mitt problemfria liv får en mening.

Kan jag göra mig en bild av hur jag vill att mitt liv skall se ut?  🙂

Att kunna påverka …..

…. sin livskvalitet är den högsta konstarten.

Vi modellerar själva vår dag. Vi kan forma den till ett strålande mästerverk.

Vi bestämmer själva hur mycket vatten vi skall blanda i leran. Vi knådar leran, formar den, smeker den, älskar den. Andra kan komma med synpunkter, och vi kanske ser allt ur ett nytt perspektiv tack vara deras goda råd, men när det kommer till kritan är dagen vår egen skapelse. Kniven kan slinta ibland, eller också kan leran vara för torr. Alla stora konstnärer råkar ibland ut för bakslag. Men ofta blir verket bara mer spännande av defekterna.

Hur kreativ kan jag vara när jag formar mitt liv idag? 🙂

Medberoende …

… att vara medberoende  innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara SAMTIDIGT som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen.

Om man är medberoende i relationer till andra människor, tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteende än sina egna tankar och känslor. Som medberoende låter man en annan människas beteende styra ens eget sätt att vara. Man går helt upp i den andres problem och man kan uppleva att man till slut inte ”existerar” annat än när man uppoffrar sig för någon annan.

När man är medberoende är man så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man bryr sig så mycket om den andre att man glömmer sig själv.

Man har behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget inre liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre personen efter som man uppfattar personen som ansvarslös.

saxat från valet.se

Min egen reflektion är att medberoende också blir en typ av flykt, precis som missbruket är för någon som är beroende av droger eller alkohol. Du tar inte ansvar för ditt eget mående, ditt eget liv, på det sätt du skulle behöva. Det är tufft att leva med eller vid sidan av någon som missbrukar och det är tufft att fatta de beslut man behöver för att själv kunna leva ett bra liv. Det är du som är viktig i ditt liv, det är viktigt att du mår bra för att kunna ha möjlighet att leva ditt liv så som du vill leva just ditt liv.

Det är Ditt Liv.

Alanon  alanon.se

Vuxnabarn  acoa-sverige.org

Var morgon ny

Fantasins förmåga att väcka till liv har vetenskapen aldrig lyckats nå upp till.

I fantasin framförs budskap till oss. Där föds vår inspiration. Där föds våra drömmar. De sporrar oss att fortsätta, de manar oss att ge vårt bidrag, vårt unika, oersättliga bidrag här i livet.
Fantasin ger oss idéer att grubbla över, idéer som är unika för oss. Den uppmuntrar oss att handla på ett sätt som är unikt för oss nu och här.

Vi ska lyssna på vår inre röst och låta den styra våra beslut, vi kan lita på dess uppmaningar. Fantasins uppgift är att tjäna oss, men bara vi kan bestämma oss för om vi ska lyssna till den.
Fantasin har ytterligare något i beredskap åt oss – tron på oss själva. Självförtroendet ger oss en styrka och en kraft som överstiger våra vildaste förhoppningar. Det gör oss redo för de ansträngningar som krävs av oss, och för att ta itu med alla de prövningar som den Högre Kraften har i beredskap åt oss.

 Jag ska utnyttja min fantasi i dag. Den ska ge mig idéer och mod att fortsätta på den inslagna vägen.

Allt som man gör ….

… här i världen börjar i fantasin.

Man använder fantasin för att planera hur man skall sy en klänning eller ett par byxor, möblera om ett rum, till och med hur man skall klä sig när man skall på fest. Fantasin är som ett stort ritpapper där man skissar upp hur man vill att saker och ting skall se ut.

När vi inte vet hur vi skall ta itu med en uppgift, kan fantasin hjälpa oss att komma igång. Det är som att läsa instruktionerna till ett nytt sällskapsspel. Våra drömmar om framtiden, om vart vi vill resa, om hur vi vill fira semestern, om de jobb vi skulle vilja ha, om vad vi skulle vilja lära oss, blir verkligare när vi ”ritar av” dem i fantasin. Fantasin gör oss modigare också!

Vågar jag fantisera om ett bättre jag idag? 🙂

Moraliskt ….

… är det som får dig att känna dig nöjd efteråt.

Alla har vi en liten röst inom oss, som talar om vad som är gott och vad som är ont. Om våra vänner till exempel gör narr av någon som är annorlunda – hur känns det då om vi skrattar med?  Känns det bättre om vi låter bli att skratta eller om vi säger åt dem att deras skämt faktiskt inte är roliga?

I och med att vi utvecklas och mognar lär vi oss att lita till vår inre röst. Ibland, när vi är riktigt vilsna, kanske vi måste spetsar öronen mer än vanligt, men rösten finns där för att vägleda oss.

Den är som en fyrbåk som visar oss vägen ut ur osäkerhetens mörker.

Vågar jag lyssna på min inre röst idag? 🙂

En nunnas testamente

 

Rör dig stilla genom oväsendet och brådskan och kom ihåg den ro som finns i tystnaden. Försök stå på god fot med alla människor, men utan att ge efter på dina krav.

Tala om sanningen lugnt och klart; och lyssna på andra; även de tråkiga och okunniga har sitt berättigande. Undvik högljudda och aggressiva människor, de är plågsamma för själen.

Om du jämför dig med andra kan du bli fåfäng och bitter; det finns alltid bättre och sämre människor än du. Gläd dig åt dina prestationer och även åt dina planer. Intressera dig för din egen framtid, ödmjukt; det är en tillgång i världens förändring.

Var försiktig i dina affärer, världen är full av bedrägeri. Men låt inte detta skymma de värden som finns; många människor strävar efter att nå höga ideal: och överallt är livet fullt av hjältar.

Var dig själv. Låtsas inte tillgivenhet. Var inte heller cynisk om kärlek; när du inser det riktiga i detta är kärleken lika beständigt som gräset. Lär dig av erfarenheterna under åren och ändra ditt ungdomliga täkande med värdighet.

Bygg upp en andlig styrka som kan skydda dig i motgången. Men låt inte inbillningar bekymra dig. Fruktan kommer ofta av påfrestningar och ensamhet.

Var snäll mot dig själv. Du är universums barn, lika mycket som träden och stjärnorna; du har rätt att finnas här. Och vare sig du tror det eller inte; universum utvecklas i rätt riktning. Vänd dig därför aldrig från din gud – hur du än föreställer dig honom, och oberoende av ditt arbete och dina strävanden – låt samvetet råda.

Med allt hyckleri, slit och alla misslyckanden är det trots allt en underbar värld!

Var försiktig. Sträva efter att bli lycklig!

Denna text är sagd funnen inristad i en kyrka i Baltimore, daterad 1692. Klotter från nunnornas plats i kyrkan.

Absolut inte alkoholfritt

Välkommen till Nyktradejten

Nyktradejten är en mötesplats för människor som tagit avstånd från alkohol och droger. Här skall du kunna finna människor att byta erfarenheter med, träffa ny vänner eller kanske till och med finna kärleken. På Nyktradejten kan du hitta människor från hela Sverige som delar dina intressen. Välkommen in!

Undrar du något?

Då når du oss enkelt via länken kontakta oss längst ner till vänster på sidan eller genom att skicka ett mail till info@nyktradejten.se