När man fäster sig ….


……  vid en enda människa leder det till ett dåligt förhållande.

omöjligt med en intim relation när någon missbrukar alkohol

 Det är sunt, mänskligt och naturligt att vilja ha gemenskap med andra. Att ha en människa att älska, det är välgörande för själen. Men att älska en människa är inte detsamma som att vara fäst vid henne eller honom. Det är snarare motsatsen. Om vi ”fäster” oss vid andra hindras vi i våra roller som individer. Att vara fäst vid någon är att vara beroende. Det innebär att man låter sig styras av den som man har hakat sig fast vid.
Beroende av tabletter och sprit som påverkar psyket, beroende av mat, av människor, innebär att man inte klarar av tillvaron själv. Många av oss som deltar i det här programmet kämpar fortfarande mot beroendet av en vis person eller vän, trots att missbruket har upphört.
De hjälpmedel vi har fått oss anvisade kan användas mot allt slags beroende. Vi strävar efter ett sunt oberoende. Vi vill lära oss att ta ansvar för oss själva, lära oss att välja det som är rätt just för oss.

Om man älskar en människa innebär det att man låter henne eller honom bestämma över sig själv, även om man är ”fäst” vid henne eller honom.

 I dag ska jag tänka igenom om jag bra ”hakar mig fast” vid mina vänner, eller om jag håller av dem uppriktigt.

texten lånad ur ”Var morgon ny – den 24 juni”