Djur är….

…. trevliga vänner, därför att de inte ifrågasätter och inte kritiserar oss.

Sällskapsdjur brukar vara älskade av alla och de tycks inte ha några fiender. Hur kommer det sig? Sällskapsdjur är vänskapliga och intresserade av andra. De blir glada över vår blotta närvaro. De är inte kritiskt inställda till oss. Om de blir illa behandlade eller försummade ett tag, förlåter de oss snart och söker sig till oss igen.

Vi utgör alla en omistlig del av vår familj. Om vi uppskattar varandra och inte ödslar tid på att reta upp oss på varandras fel och brister, blir våra fel och brister till slut färre. Om vi accepterar våra närmaste som de är och uppskattar att få dela deras tillvaro, då blir vår egen tillvaro trivsammare och familjebanden starkare och innerligare.

Vad kan jag acceptera hos andra idag? 🙂