Att avstå är inte…..

… att ge sig eller att misslyckas. Man behöver inte ha rätt.

När någon berättar en gåta för oss, kanske vi avstår från att svara därför att vi inte kan  svaret. Vi avstår för att vi har tröttnat på att försöka förstå, eller för att vi är så nyfikna på att höra svaret.

Att avstå i andra situationer kan vara svårt. Vi kanske måste avstå från att äta något som inte är nyttigt. Vi kanske måste avstå från att försöka övertyga någon om något. Vi kanske måste avstå från kläder som vi trivs i, därför att de inte längre passar. När vi inte vill avstå, kan det bero på att vi glömt att vi kan vinna kunskap, hälsa eller sinnesfrid genom att göra det.

Under alla omständigheter utvecklas och mognar vi genom att avstå.         Att avstå betyder olika saker i olika situationer, men det betyder inte att ingenting göra. Det betyder att vi skall göra det som är rätt för oss och att vi ska avstå från att vänta oss att få uppleva just det vi vill.

Vad kan jag vinna idag genom att avstå från någonting som är skadligt? 🙂

Ingen är din fiende…..

…… ingen är din vän, alla är dina lärare. 

Vi ska vara öppna för allt som dagen har i beredskap åt oss. Livet ger oss otaliga möjligheter. Ingenting som vi råkar ut för är till skada för vår utveckling. Inga relationer vare sig på arbetet eller i privatlivet är överflödiga. Vi lär oss av alla. Och när vi är redo för en ny lektion dyker läraren upp.
Vi ska glädjas åt vårt liv i dag. Vi ska tänka tillbaka på de dagar som ligger bakom oss och vara tacksamma för vad de har lärt oss. Vi ska se framåt, ivrigt och förväntansfullt, mot de dagar som väntar, och vad de kommer att ge oss. Vi är på väg mot ett visst mål – ett mål som bara är vårt eget. Inga hinder, inga besvärliga människor, inga svåra tider kan hindra oss på färden. Allt som vi får vara med om har till uppgift att lära oss det vi ännu inte har lärt oss.
Om vi litar på att alla människor är goda, på att vi inte råkar ut för något ont, på att alla vägar leder till framgång, då behöver vi inte frukta någonting och vi kan skynda på våra steg framåt. Vår trosvisshet kommer att göra färden lätt.
De tolv stegen hjälper oss att känna igen lärarna i vårt liv. De hjälper oss att slippa släpa på det förflutnas tunga bagage, och lär oss att acceptera och förlita oss på Guds vilja, så som den uppenbaras för oss av de lärare vi möter på vår stig.

Jag är en livets lärjunge. Jag kan bara lära mig något om jag med öppet sinne lyssnar på mina lärare.