Alkohol krymper din hjärna

FRAMINGHAM Alkohol krymper hjärnan desto mer alkohol du dricker. För kvinnor är sambandet tydligast. Det visar en stor amerikansk studie.

Alkohol skyddar alltså inte hjärnan på liknande sätt som den påstås skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar. Tvärtom så fann forskarna vid Wellesley College att ju mer alkohol som konsumeras desto mindre blir hjärnvolymen.

Forskarna mätte med magnetkamera hjärnans volym hos 1839 friska kvinnor och män i åldrarna 33 till 88 år. Samtidigt fick deltagarna ange hur mycket vin, öl och sprit de dricker varje vecka. De ingår i en stor långtidsstudie där hälsan hos befolkningen i staden Framingham i Massachusetts följts under 50 år.

Röntgenbilderna visade att hjärnan hos helnykterister krympt minst medan de som drack mest hade mindre hjärnvolym. I studien drack männen mer alkohol än kvinnorna, men det var kvinnornas hjärnor som mest påverkades. Detta tror forskarna kan bero på biologiska faktorer då kvinnor ofta är mindre och därför mer känsliga för alkohol.

– Det här är jätteintressant. Studien visar att man ska vara försiktig med alkohol, säger Sven Andréasson, alkoholforskare och avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut, till Dagens Nyheter.
Han anser att studien är välgjord och visar att alkohol inte skyddar hjärnan på liknande sätt som den anses skydda kärl och hjärta.

Redan vid liten (1-7 glas vin per vecka) och måttlig konsumtion (8-14 glas vin) syntes tydliga skillnader. Och för dem med hög konsumtion (mer än 14 glas vin/vecka) så hade hjärnvolymen i snitt sjunkit omkring 1,5 procentenheter jämfört med helnykterister.

Tidigare studier visar att hjärnvolymen normalt minskar med knappt två procent under ett decennie, medan hos personer med demens och andra tal- och minnesproblem har hjärnan krympt ännu mer.

Forskarna i vid Wellesley College anser att man nu bör gå vidare och studera om ökad alkoholkonsumtion leder till olika funktionella problem, summerar de i sin studie som publiceras i tidskriften Archives of Neurology.

Det är märkligt…..

… att det aldrig blir som man tänkt sig här i världen.

Varenda dag här i livet går förmodligen någonting galet. Ofta har vi litat på att det ska gå på något visst vis. Vi brukar tycka att vi har läget under kontroll och att vi vet vad som är bäst för oss och för andra med. Men så är det inte. Livet ryms inte i vår synkrets. Vi ser inte hela bilden. Hur den bilden ska bli till slut kan vi inte påverka. Vår synkrets är begränsad. Men vi ser vad vi behöver se, och allt vad vi behöver se idag. Och om vi framför allt lyssnar till vår inre röst och låter den vägleda oss i vad som ligger framför oss idag, kommer vi att upptäcka att var dag lägger en liten bit till livets stora bild. I efterhand kan vi se att allt som skett har bidrgait på ett betydelsefullt sätt till att göra oss till dem vi är på väg att bli. Vart dagens händelser ska leda oss kan vi inte vara säkra på, men vi kan lita på den gudomliga planen.

Jag skall förtröstansfullt se fram emot vad dagen har i beredskap åt mig. Altt vad jag är med om hjälper mig att bättre uppfylla mitt mål i livet. Jag ska vara uppmärksam på alla tecken. 🙂