VISSTE DU ATT..

… missbruk beräknas kosta samhället150 miljarder om året, enligt den nya missbruksutredningen.
… flera tusen svenskar dör varje år av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol. 
… vart tionde fall av cancer hos män, och tre procent hos kvinnor, orsakas av alkohol, enligt en studie i åtta EU-länder (European Prospective Investigation into Cancer). Forskarna fann en klar koppling mellan alkoholkonsumtion och levercancer, bröstcancer, tarmcancer och matstrupscancer.
… cannabis (som hasch) är en av de droger som är mest ”psykiskt giftiga” för hjärnan. Drogen ökar risken för många psykiatriska symtom och sjukdomar, som depressions-, psykos- och ångesttillstånd. Cannabis ger en stark risk för försämring och återfall i schizofreni, forskarna tror i dag också att det kan framkalla latent schizofreni och även orsaka schizofreni hos personer som annars inte skulle ha fått sjukdomen. 
… cannabisbruk leder till försämringar av kognitiva funktioner som exempelvis tankeförmåga och förståelse, minne och verbal förmåga.
… tonåringar är speciellt känsliga för skadeverkningar på hjärnan av cannabis och reagerar oftare med psykiatriska symtom. 

MISSBRUK OCH BEROENDE

Det handlar om missbruk när minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: 
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri). 
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad. 
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning. 
Det handlar om beroende om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt. 
2. Abstinens – typiska abstinenssymptom eller behov av återställare. 
3. Man använder substansen i större mängd eller under längre tid än vad man tänkt sig. 
4. Varaktig önskan och/eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. 
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på substansen, använda den eller hämta sig från effekten. 
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden – överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Källa: Diagnosmanualen DSM-IV

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s