Dagen i dag….

…. är en märklig dag. Den är din.

Gårdagen föll ur dina händer. Den kan inte få mer innehåll än du redan givit den. Morgondagen vet du ingenting om. Men dagen i dag har du. Använd dig av det. I dag kan du glädja någon. I dag kan du hjälpa en annan.

Dagen i dag är en märklig dag.

Den är din.  🙂