Tum för tum…

….rad för rad jag sår Må någon vaka över mina frön till regnet faller från skyn.

I vår trädgård sår vi trons frön, utan att vara säkra på vad vi ska få skörda. Vi gör vad vi kan för att sådden ska lyckas: vi sår goda frön i rik mylla i räta rader, på lagom avstånd från varandra. Vi rensar bort ogräs, vi gödslar och vi binder upp.

Vi kan be om regn, men vi kan aldrig veta om det ska komma för mycket eller för lite. Vi kan inte göra något åt vinden, hararna, skadeinsekterna och det värsta ogräset. Men det hindrar inte att de flesta av oss ändå sår sina frön.

Vi ska ta hand om oss själva på samma tillitsfulla sätt. Trots att vi inte vet vad dagen bär i sitt sköte, kan vi så frön hos oss själva för att täcka de flesta av våra behov. Vi kan stiga upp varje morgon med den fasta föresatsen att ge bort det vi har att ge. Vi kan inte så frön åt andra, och vi kan inte hindra att det blir oväder. Det fina är att det inte behövs.

Vilka glädjens frö kan jag så idag ? 🙂