MÄN SOM DRICKER …..


….. slår mer

Över hela världen finns ett samband mellan manlig berusning och våld mot kvinnor. Det betyder inte att alla män som slår sina partner, eller andra kvinnor, är missbrukare eller ens att de druckit just vid det tillfället. Det kan betyda att alkoholen lättare bryter igenom vissa spärrar mot att använda våld mot kvinnor. Några män dricker till och med för att kunna slå och sedan inte tro sig behöva ta ansvar för sitt våld. Alkoholen gör också att männen som slår gör det oftare och med större brutalitet.Å andra sidan: även om de flesta misshandelsbrott inträffar när mannen är alkoholpåverkad, är det bara en liten andel av alla berusningstillfällen som leder till misshandel.Kvinnomisshandel förekommer både i samhällen där folk dricker mycket och där det är sällsynt att man dricker.

Komplicerat samband

Då man hittar ett samband mellan alkohol och våld finns olika teorier om vad det kan bero på. Tidigare ansåg forskare att det var alkoholens rent fysiska effekter som gjorde folk aggressiva. Nu säger experter att det inte stämmer. Det alkoholrelaterade våldet är mycket mer komplicerat. Alkoholen kan öka individens benägenhet att använda våld, men på ett indirekt sätt. Det finns även psykologiska, sociala och genetiska förklaringar, som dessutom samverkar med varandra.

Psykologiska förklaringar

Till de psykologiska förklaringarna hör att alkoholen påverkar din uppfattningsförmåga på olika sätt. På grund av ”tunnelseendet” misstolkar du lättare signaler och sinnesintryck från omgivningen och du:

 • Känner dig förödmjukad, frustrerad, ”tänder snett” och blir aggressiv.
 • Känner inte längre rädslan som annars fungerar som en spärr mot att använda våld.
 • Underskattar hot och felbedömer risker.
 • Blir sämre på att hantera påfrestande situationer, till exempel uppfattar du konflikter som mer förödmjukande än vad du skulle gjort om du var nykter.

Sociala förklaringar

Till de sociala förklaringarna hör att alkoholen påverkar vårt beteende genom att vi:

 • ”Lär oss” att reagera på ett visst sätt när vi dricker.
 • Skyller vårt beteende på alkoholen, en så kallad ”time-out”-effekt.
 • Anpassar oss till samhällets och gruppens förväntningar på hur vi ska bete oss när vi är berusade.

Genetiska förklaringar

Till de genetiska förklaringarna hör att vissa människor har en medfödd ökad känslighet, sårbarhet för alkohol.

Samma psykiska effekter hos alla

När du dricker alkohol påverkas din förmåga att uppfatta omvärlden. Du blir sämre på att:

 • minnas
 • kontrollera musklerna
 • använda omdömet
 • lösa problem
 • tänka förnuftigt
 • reagera
 • tala sammanhängande
 • göra fler saker samtidigt, du får ”tunnelseende”.

Olika omgivningseffekter

Hos alla som dricker försämras varseblivningen på ovan sätt men hur vi sedan upplever dessa effekter och hur vi beter oss beror också mycket på förväntningar. Våra egna och omgivningens. Det är tydligt visat genom forskning kring både alkohol och andra droger.

 • Om du dricker i en ogästvänlig, hotfull miljö ligger det närmare till hands att reagera negativt. Om det omgivande samhället dessutom förväntar sig att du ska bli våldsam när du dricker ökar risken för detta. I vissa grabbiga mansgrupper med machoattityder kring drickandet kan våldstendenser förstärkas. På den svenska landsbygden var det länge självklart att just män söp och slogs.
 • Om du i stället dricker i en trygg, harmonisk närmiljö och i ett samhälle där du förväntas bli lugn och fredlig av att dricka, då minskar också sannolikheten för bråk.

Förutom alkoholen i sig spelar alltså både den aktuella situationen och samhället stor roll för vilka effekterna blir.

Saxat ur : Vårdguiden

Håll kvar …..

… dina drömmar, för om de dör  blir livet som en fågel som brutit sina vingar och inte kan flyga.

Att se fåglarna breda ut sina vingar och sväva i skyn kan ge oss en påminnelse om det bästa inom oss. När vi är glada och lyckliga känns det som om vi skulle kunna flyga och förverkliga alla våra drömmar.

Våra drömmar visar oss vart vi ska flyga. Fåglarna flyger mot ljuset när de är lyckliga, mot trädens gröna lövverk för att få skydd, till vattendrag och bärbuskar för att få mat. På samma sätt leder våra drömmar oss till källan för vår lycka, visar oss var vi kan finna skydd och näring.

Ibland råkar vi ut för besvikelser medan vi flyger. De kan förlama oss eller hejda oss tillfälligt. Men liksom en fågel kan bli skadad och tillfriskna, kan vi bota oss själva och flyga vidare. Vi kan väja att inte låta motigheterna i tillvaron knäcka våra vingar. Istället ska vi fortsätta att breda ut vingarna och sväva högt mot molnen.

Kan jag flyga idag, eller måste något sår läka först? 🙂 

HEJ! jag är ett maskrosbarn…..

….. som det kallas, min mamma är alkoholist och jag vill så gärna få henne att sluta.. idag har jag fått ta hjälp för att få bort alla onda minnen jag bär på, finns det nåt sätt eller tips på hur jag kan få min mamma att ´förstå att hon gjort min så illa??  hon lyssnar inte, men hon har sagt till mig – ”jag är alkoholist.” 

En dotter

SVAR:

Hej, modigt och starkt att skriva och att du också tar annan hjälp!!

Du kan aldrig få din mamma att sluta att dricka, ingen annan människa kan få din mamma att sluta att dricka. Det är bara hon själv som kan inse att hon är sjuk och söka hjälp. Tyvärr, skulle jag vilja säga, för jag tror mig veta hur mycket du skulle vilja ha din mamma hos dig på ”riktigt” Den viktiga personen är DU och det viktigaste är att DU skall mår bra. Det du kan göra är att säga till henne vad du ser och vad du känner, och be henne söka hjälp och om jag förstår så har du gjort det. Det finns olika hjälp att visa henne beroende på var ni bor, men AA finns överallt ,så om hon inte varit där kan hon gå dit. Det är egentligen inte så viktigt att din mamma förstår att hon gjort dig illa – det kan inte ta smärtan från dig, smärtan bär du redan, men du är värd att må bra! Det du viktigaste för dig är att kunna leva ett bra liv trots att din mamma dricker.  Det finns, förutom den hjälp du redan sökt, andra du skulle kunna tala med beroende på hur gammal du är; Bonavita Alateen eller Alanon, som du kanske redan hört talas om ,är grupper där man träffar andra som har föräldrar som dricker eller är beroende av andra droger. Där man får tala om sånt man aldrig talar om med andra som har samma problem. Det är bra och hjälper dig att må bra i dig. Det är oerhört smärtsamt och jobbigt att leva med någon som dricker, det känns som personen inte finns trots att hon står bredvid mig. Man känner sig ensam och utsatt, och man önskar så att man kunde göra någonting för att få henne nykter.

Du kan leva det liv du vill trots att du haft det jobbigt!! Du verkar vara en handlingskraftig person som vågar söka hjälp och som vill. Ta dig själv i första hand och försök tänka att du är den viktigaste personen i ditt liv, du är värd att må bra  Ha det gott och tänk på hur vackra maskrosorna är just nu och de står inte ensamma – de är många!! Varma kramar H

Var morgon ny

Med decenniernas gång förändras våra behov och böjelser, liksom de krav som ställs på oss. Vi träffar en rad kompromisser mellan de drömmar och förhoppningar som vi bär inom oss och de möjligheter och begränsningar som omvärlden ålägger oss.

 Vad livet har i beredskap kanske inte är vad vi har drömt om. De läxor livet lär oss kanske inte är just de som vi skulle ha valt själva. Förnuftet säger oss att glädjen i livet står i proportion till hur lätt vi har för att utnyttja de möjligheter till mognad och utveckling, som är framsprungna ur våra egna inre ambitioner.
Våra ambitioner är som ett utkast till ett skriftligt prov, en hemuppsats. De hjälper oss att förstå vart vi vill i varje givet ögonblick, men under vägen kanske vi behöver ändra riktning. ”Uppsatsen” hjälper oss att justera riktningen.
Vi kanske inte har försökt förverkliga så många av våra ambitioner i vårt gamla liv. Men nu är tiden inne. En av fördelarna med tillfrisknandet är att vi inser att våra ambitioner står i nära samband med vårt andliga uppvaknande och vårt tillfrisknande. Och vi vet att vi inte är ensamma. Vi måste lyssna till vår inre röst. Den manar oss att fortsätta framåt.

 I dag ska jag ta de första stegen.

Lyckan är som…..

…. manna – man måste plocka och njuta av den varje dag!

Livet är som en stig som vindlar fram bland blommor, fjärilar och läckra frukter. men många av oss tillbringar en stor del av livet med att söka efter lyckan runt nästa vägkrök. Vi ids inte böja oss ner för att njuta av den lycka som spirar runt våra fötter och bara väntar på att bli plockad.

I ivern att hitta en ”guldskatt”, den totala och eviga lycka som vi alla hoppas på, struntar vi i allt det som vi inte tror ska kunna uppfylla våra höga ambitioner, eller som inte kan skänka oss allt med en gång.

Lyckan finns runt omkring oss, men ofta i form av små, små smulor. Om vi plockar smula efter smula, har vi snart korgen full.

Vilka små smulor av lycka kan jag hitta runt omkring mig just nu?! 🙂

Man inser till slut …

… att det inte finns något förhållande som ständigt är lika fullkomligt, och det skall det heller inte göra.

Vare sig vi är tonåringar som är förälskade för första gången eller föräldrar som varit gifta i tjugo år, kan vår samvaro kännas som ett tvång om vi inte aktar oss. Vi kan mista självkänslan så att vi inte känner oss fullkomliga annat än när vi är tillsammans med den andra. Vi kan hamna i ett totalt beroende av den viktigaste människan i vårt liv.

Men vi måste komma ihåg att man inte är en god partner i ett parförhållande om man inte känner sig som en hel människa själv. Vi måste vara öppna för förändringar i omgivningen, hos våra nära och kära och framförallt hos oss själva, för att känna oss som hela människor.

Först måste vi lära oss att vara oss själva och att kunna välja själva. Vi måste våga göra saker och ting. Så enkla saker som att ta en promenad själv och känna dofterna i naturen.

Att vara mig själv innebär att jag låter min egen värld möta mina närståendes värld, istället för att bara lita på att någon annan ska skapa en värld åt mig.

Är jag min egen lyckas smed? Kan jag dela med mig? 🙂

ALKOHOL I SIFFROR ….

Hur stor del av befolkningen är alkoholister och hur många dör av alkoholen varje år? Här är några siffror som ger en bild av alkoholens konsekvenser.

Alkoholen dödar

Man räknar med att mellan 5 000 och 7 000 svenskar varje år dör på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Dödligheten bland storförbrukare av alkohol förefaller ha ökat, speciellt i de yngre åldersgrupperna. (Källa: CAN)

Så många missbrukar alkohol

Ca 10 % av de vuxna männen beräknas vara storkonsumenter av alkohol. För kvinnor är uppgifterna mer osäkra men siffror på 1-6 % brukar nämnas.
(Källa: CAN)

Ökad konsumtion

Under efterkrigstiden ökade den totala årliga alkoholförsäljningen fram till 1976 från 4,1 till 7,7 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre. SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, gör regelbundet beräkningar för den totala alkoholkonsumtionen som bygger på både inhemsk försäljning och skattningar av privatinförsel. För 2006 beräknar man den totala konsumtionen till 9,70 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.
(Källor: CAN och SoRAD)

Riskbruk

10 % av kvinnorna och 18 % av männen i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion. Det visar statistik ur Nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut genomför årligen. Bland unga är siffrorna ännu högre, 25 % av kvinnorna och nästan 30 % av de unga männen har en riskabel alkoholkonsumtion.
(Källa: Statens Folkhälsoinstitut)

Sjukvården

Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent. (Källa: CAN)

Alkohol i trafiken

Vägverket uppger att det dagligen görs 15 000–20 000 bilresor med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Av de förare som omkommer i trafiken har ca 30 % alkohol i kroppen. Vid singelolyckor ligger andelen på 50 %. Enligt lag är det rattfylleri om föraren av ett fordon har en alkoholkoncentration i blodet på minst 0,2 promille, eller om föraren har något narkotiskt ämne i blodet. Närmare 150 människor dödas och ett tusental skadas allvarligt på grund av rattfylleri i Sverige varje år. Var tredje dödad mopedist är onykter och minst åtta av tio omkomna snöskoterförare är alkoholpåverkade.
(Källa: Vägverket/Don’t drink & drive)

”HEJ. Min fråga handlar….

…. om min son, nitton år.

När han var 16 flyttade han till en annan stad pga. mitt alkoholmissbruk. Idag är jag nykter sedan fjorton månader och arbetar i stegen. Jag pratar ofta med min son och vi håller på att bygga upp en relation igen och det går sakta framåt. Han håller i taktpinnen och jag följer med, visar att jag är mamma igen och det ser positivt ut. Men. Jag har nu fått veta att han har misskött skolan, inte varit där och fått signaler om att allt inte står rätt till. Jag vill så gärna åka till honom för att se vad som händer och hur han mår men han vill inte det. Så jag har gjort vad jag kan; pratat med skolan, mailat honom mitt stöd  etc. Och det har gett resultat. Han säger att han älskar mig och ser att jag nu vill och kan vara en stödjande mor. Men jag vill så gärna åka till honom. Socialen tyckte att jag skulle åka oavsett vad han säger. Men jag vet inte vad som är rätt. Jag är så rädd för att han ska bli arg och stöta bort mig och att jag går över hans gräns. Men om han mår dåligt kanske han någonstans inom sig blir glad över att jag kommer? Ja, vad gör jag? Jag har äntligen fått boka en resa hem till mig i slutet av maj. Men det är den tredje resan, alla andra har han avbokat trots att han själv velat komma. Det verkar som han ännu inte klarar av att träffa mig. Därför tvekar jag att åka. Tacksam för svar och råd. Vänligen, en mamma”

SVAR:

Vill börja med att säga att du är fantastisk modig och stark, och 14 månader är kanon! Barnen är vår akilleshäl vår största glädje men också vår ständiga oro. Du är rädd för att bli avfärdad, rädd för att allt ni byggt upp skall raseras, men det brukar fungera tvärtom, så länge vi är nyktra och jobbar med vår nykterhet. Även om han vänder dig ryggen denna gång också, så kommer tiden du lever i nykterhet att bygga er relation. Din nyktra tid bygger automatiskt och i sig själv – tillit och förtroende.

Jag tänker så här; När vi var aktiva levde våra barn utan oss, vi fanns inte för dem, mentalt/själsligt, även om vi var där rent fysiskt. När han flyttade i från den drickande mamman fanns du inte och hans kunde inte ”utmana” din kärlek för responen uteblev eller räknades inte för honom eftersom DU inte ”fanns”. Nu kan han välja att inte träffa dig och kanske är det ett steg i hans utveckling och i hans sätt att utmana din kärlek och tron på dig och din nykterhet och tilliten till er, om du förstår hur jag menar…. Han kan välja bort dig, men du FINNS där ändå! Och det tror jag är oerhört viktigt; att vi ligger i och ständigt stöter på ÄVEN om vi blir vända ryggen.

Det är vår uppgift som föräldrar att visa oss och visa att vi bryr oss och visa vår kärlek. Slutar vi att komma och att lägga oss i kan det tolkas som ett tecken på att vi inte vill att vi inte bryr oss. Så jag tycker att, om du orkar och klarar av att ta ett nej, så åk till honom. Kanske skall du ställa in dig på att bli avvisad, och på så vis förbereda dig och inte bygga upp en förväntan som kanske inte infrias. Och infrias den så är det bara fantastiskt och underbart! MEN, det finns alltid ett MEN och det är att du måste tänka på dig själv och din nykterhet! OM det är så att du känner att du skulle bli förskräckligt ledsen eller rent förkrossad om han inte vill träffa dig och att du i det äventyrar det du byggt upp i dig själv och äventyrar din nykterhet – då bör du inte åka till honom utan vänta tills dess du känner dig tillräckligt stark.

För utan din nykterhet är det ingenting värt vad än du gör. Så vi måste kämpa, stöta på motstånd men aldrig ge upp när det gäller det vi bär närmast vårt hjärta. Om du reser se till att du har någon som kan stötta dig som kan finns för dig om du behöver, en vän i gemenskapen eller om du har en sponsor. Du får gärna maila och berätta hur du gör och hur du tänker. All värme och all styrka Kram helené

Allt som publiceras modifieras så att  ev identifiering omöjliggörs

Lilla tös….

….lilla tös, var har du hållit hus?

Hon har hållit hus överallt och ingenstans, inomhus och utomhus. Hon har suttit på sitt rum med dockan i famnen och gråtit, hon har varit ute på gräsmattan och sparkat boll, hon har suttit storögd och stirrat på TV. Hennes leksaker ligger strödda överallt, som om hon med flit ville göra det omöjligt att komma fram. Hon lär sig trivas i ensamheten i sitt rum. Där hon kan plocka rosor och ge till drottningen i utbyte mot en diamant stor som en sko. Där kan hon vänta på prinsen eller drömma om att gå över gatan utan att vända på huvudet och se sig om.

Precis så kan vi vuxna också bära oss åt. Vi lever ett hemligt liv bland de drömmar och fantasier som frodas i vår ensamhet.

Våra nära och kära runt omkring oss lever sina liv, utan att vi ens lägger märke till dem förrän vi på något sätt blir delaktiga. När vi tillfredsställer deras outtalade behov, när vi lär oss att inte ifrågasätta andras sätt att leva, eller när vi visar att vi uppskattar något som de har gjort, då upplever vi glädjen i att leva tillsammans i harmoni.

Hur synliga är mina närmaste för mig idag? 🙂

RISKBRUK ….

Det finns idag ingen nationellt eller internationellt vedertagen definition på riskbruk av alkohol. Statens folkhälsoinstitut beskriver riskbruk av alkohol som ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett sextiotal olika sjukdomar och hälsoproblem. Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit. Det motiverar att hälso- och sjukvårdspersonal ställer rutinmässiga frågor om alkoholkonsumtion till dem som uppsöker hälso- och sjukvården.

Steget från liten risk till förhöjd risk är flytande och man känner idag inte till någon helt riskfri konsumtion. I undersökningar av riskbrukets omfattning i samhället måste man ändå göra en gränsdragning mellan riskbruk och icke riskbruk av alkohol. I sådana fall talar man om riskbruk när

 • en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
  (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol).

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när

 • en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Riskbruk av alkohol kan även gälla vid lägre alkoholkonsumtion, exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Ett standardglas motsvarar….

Definitionen är för närvarande under bearbetning.

Hämtat från Statens Folkhälsoinstitut