är du alkoholist…….!?

Mats Testar

ett steg i taget

Kan detta
hjälpa dig
en liten bit på vägen
mot ett friare
och mer harmoniskt liv
Δ
Det jag kan stå till tjänst med är
råd, tankar
samt
samtalsterapi
som grundar sig på
mina erfarenheter inom missbruks och beroendearbete.
handledare i behandling
samt mina utbildningar
certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL)
certifiering i Sorgbearbetning och Förlusthantering              
Recovery Coach
Återfallsprevention
och inte minst min egen resa
Δ
till dig som dricker för mycket
till dig som tror att du dricker för mycket
till dig som har någon i din närhet som dricker för mycket
du kan aldrig fråga
eller
undra för mycket
skicka ett mail om dina tankar och funderingar
eller boka ett samtal
så gör jag vad jag kan för hjälpa dig hitta svar
som kan hjälpa dig ett steg på vägen
φ
Helené Furness