är du alkoholist !?


Mats Testar

bli fri – ett steg i taget 

Kanske kan detta hjälpa dig en liten bit på vägen
mot ett friare och mer harmoniskt liv
Det jag kan stå till tjänst med är råd och tankar
och samtalsterapi, som grundar sig i
mina erfarenheter inom missbruks och beroendearbete.
Tidigare enhetschef på Valet Recovery Center
handledare i behandling samt mina utbildningar
Och inte minst min egen resa
Till dig som dricker för mycket
Till dig som tror att du dricker för mycket
Till dig som har någon i din närhet som dricker för mycket
Du kan aldrig fråga eller undra för mycket
skicka ett mail om dina tankar och funderingar
eller boka ett samtal, så gör jag vad jag kan för hjälpa dig
att hitta svar som kan hjälpa dig ett steg på vägen
 Helené Furness
 


 

 ANVÄNDBARA LÄNKAR

AA  |  Al-Anon  |  NA  |  Nar-Anon  |  OA  |  FAA  |  GA EA  |  SLAA  |  

Stora Bokens arbetshäfte Drugsmart  |